Visa allt om SERNEKE Projektutveckling AB
Visa allt om SERNEKE Projektutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 381 378 3 991 3 383 5 756 4 715 1 726 11 0 0
Övrig omsättning 57 34 - 1 107 317 331 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 415 -13 639 -12 -179 -1 981 -2 013 -655 -32 -14 -10
Resultat efter finansnetto 23 593 33 195 1 726 -332 2 527 -1 560 -673 -31 19 322 5 210
Årets resultat 13 068 31 585 1 907 -332 2 527 -1 560 -673 -30 19 322 5 210
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 212 036 114 859 11 055 16 492 21 600 23 671 14 162 0 0 122
Omsättningstillgångar 16 977 138 185 27 705 10 389 12 535 6 048 2 608 106 24 718 16 384
Tillgångar 229 012 253 044 38 760 26 881 34 135 29 719 16 769 106 24 718 16 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 392 37 324 4 974 3 067 3 369 810 2 339 102 24 632 5 310
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 30 955 0 765 945 976 1 008 1 039 0 0 0
Långfristiga skulder 65 440 60 214 575 1 048 4 364 5 908 5 831 0 0 10 715
Kortfristiga skulder 82 225 155 506 32 447 21 821 25 426 21 993 7 561 5 86 481
Skulder och eget kapital 229 012 253 044 38 760 26 881 34 135 29 719 16 769 106 24 718 16 506
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 150 34 11 1 260 1 615 610 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 50 10 1 277 279 105 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 24 500 0
Omsättning 438 412 3 991 4 490 6 073 5 046 1 726 11 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 8 10 5 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 378 3 991 - 720 472 345 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 221 48 - 193 190 146 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 154 -13 358 2 771 3 438 2 072 -329 -387 -32 -14 -10
Nettoomsättningförändring 0,79% -90,53% 17,97% -41,23% 22,08% 173,17% 15 590,91% -% -% -%
Du Pont-modellen 10,50% 13,41% 4,55% -0,67% 8,41% -4,42% -3,91% -30,19% -% -%
Vinstmarginal 6 309,97% 8 975,93% 44,17% -5,29% 49,86% -27,85% -37,95% -290,91% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 91,27% 99,52% 98,46% 76,72% 56,99% 43,11% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -17 125,46% -4 582,28% -118,82% -337,92% -223,96% -338,18% -286,96% 918,18% -% -%
Soliditet 22,00% 14,75% 12,83% 11,41% 9,87% 2,73% 13,95% 96,23% 99,65% 32,17%
Kassalikviditet 20,65% 88,86% 85,39% 47,61% 49,19% 26,70% 33,58% 2 120,00% 28 741,86% 3 406,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...