Visa allt om Delta Global AB
Visa allt om Delta Global AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -29 -12 -31 -32 -14 -15 -15 -1 -10
Resultat efter finansnetto 35 573 43 422 2 906 -1 680 -4 502 5 119 226 1 358 9 766 6 990
Årets resultat 35 403 43 318 2 906 -1 922 -4 589 5 119 226 1 358 9 764 6 990
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 190 4 507 4 429 4 769 4 421 948 5 318 4 978 5 630 871
Omsättningstillgångar 31 955 39 965 5 778 2 432 2 181 4 643 42 12 086 11 225 7 067
Tillgångar 37 145 44 472 10 206 7 201 6 602 5 591 5 361 17 064 16 855 7 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 708 44 305 3 987 1 081 1 002 5 591 2 288 2 062 16 854 7 090
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 53 6 120 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 437 114 98 6 120 5 599 0 3 073 15 002 2 848
Skulder och eget kapital 37 145 44 472 10 206 7 201 6 602 5 591 5 361 17 064 16 855 7 938
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 35 600 44 000 1 000 0 0 0 0 0 15 000 1 150
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -29 -12 -31 -32 -14 -15 -15 -1 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,13% 99,62% 39,07% 15,01% 15,18% 100,00% 42,68% 12,08% 99,99% 89,32%
Kassalikviditet 2 223,73% 35 057,02% 5 895,92% 39,74% 38,95% -% 1,37% 80,56% 561 250,00% 833,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...