Visa allt om Kumlins Livsmedel AB
Visa allt om Kumlins Livsmedel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 478 15 634 16 990 17 464 16 829 17 301 17 857 15 402 9 160 8 839
Övrig omsättning 10 41 - - - - 141 87 26 15
Rörelseresultat (EBIT) -18 31 -92 195 179 429 315 -32 58 118
Resultat efter finansnetto -23 14 -112 170 172 401 271 -79 33 97
Årets resultat 88 67 4 121 72 182 78 -54 23 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 273 464 633 737 539 631 726 60 62
Omsättningstillgångar 304 1 225 1 076 1 442 1 614 1 292 1 478 1 275 663 761
Tillgångar 308 1 498 1 541 2 076 2 350 1 830 2 109 2 001 722 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 184 134 229 232 282 197 119 173 150
Obeskattade reserver 0 139 224 344 344 295 151 0 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 173 253 333 417 127 410 692 0 91
Kortfristiga skulder 77 1 001 930 1 170 1 358 1 127 1 350 1 190 524 557
Skulder och eget kapital 308 1 498 1 541 2 076 2 350 1 830 2 109 2 001 722 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 415 339 393 380 275 271 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 403 1 378 1 663 1 270 1 170 1 244 1 287 1 111 779 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 112 428 572 550 575 581 574 422 329 211
Utdelning till aktieägare 131 0 0 0 50 102 65 0 0 0
Omsättning 3 488 15 675 16 990 17 464 16 829 17 301 17 998 15 489 9 186 8 854
Nyckeltal
Antal anställda 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 739 3 127 3 398 3 493 3 366 3 460 3 571 3 080 2 290 2 210
Personalkostnader per anställd (tkr) 258 364 447 447 417 444 453 380 349 317
Rörelseresultat, EBITDA -18 194 106 387 316 556 440 41 72 130
Nettoomsättningförändring -77,75% -7,98% -2,71% 3,77% -2,73% -3,11% 15,94% 68,14% 3,63% -%
Du Pont-modellen -5,19% 2,07% -5,97% 9,39% 7,62% 23,50% 14,98% -1,55% 8,17% 14,70%
Vinstmarginal -0,46% 0,20% -0,54% 1,12% 1,06% 2,49% 1,77% -0,20% 0,64% 1,37%
Bruttovinstmarginal 24,44% 22,08% 9,51% 10,59% 11,55% 12,34% 23,44% 22,64% 25,45% 25,75%
Rörelsekapital/omsättning 6,53% 1,43% 0,86% 1,56% 1,52% 0,95% 0,72% 0,55% 1,52% 2,31%
Soliditet 75,32% 19,52% 20,03% 23,24% 20,66% 27,29% 14,62% 5,95% 26,45% 20,41%
Kassalikviditet 394,81% 44,56% 23,01% 45,13% 62,30% 42,77% 49,33% 40,08% 53,05% 39,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...