Visa allt om Alcasol Nordic AB
Visa allt om Alcasol Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 434 280 622 584 350 136 17 390 787 625
Övrig omsättning - 83 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 8 9 2 0 15 -35 -29 -220 48
Resultat efter finansnetto 8 7 9 2 0 15 -56 -59 -236 29
Årets resultat 6 6 7 1 0 11 -56 -59 -236 29
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 13 17 22 0 0 0 6 10 14
Omsättningstillgångar 431 348 417 639 505 151 15 33 133 203
Tillgångar 440 361 434 660 505 151 15 39 144 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 115 107 101 100 101 -9 -370 -311 -75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 319 247 326 559 404 50 24 409 455 292
Skulder och eget kapital 440 361 434 660 505 151 15 39 144 217
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 12 - - 0 0 27 118 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 92 15 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 3 24 6 0 0 9 48 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 434 363 622 584 350 136 17 390 787 625
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 434 280 622 584 350 - 9 195 394 313
Personalkostnader per anställd (tkr) 60 76 106 235 105 - 1 22 89 12
Rörelseresultat, EBITDA 13 12 13 2 0 15 -31 -25 -216 52
Nettoomsättningförändring 55,00% -54,98% 6,51% 66,86% 157,35% 700,00% -95,64% -50,44% 25,92% -%
Du Pont-modellen 2,05% 2,22% 2,07% 0,30% 0,00% 9,93% -233,33% -74,36% -152,78% 22,12%
Vinstmarginal 2,07% 2,86% 1,45% 0,34% 0,00% 11,03% -205,88% -7,44% -27,95% 7,68%
Bruttovinstmarginal 35,48% 26,07% 34,89% 61,30% 57,71% 39,71% 64,71% 31,54% 19,44% 43,36%
Rörelsekapital/omsättning 25,81% 36,07% 14,63% 13,70% 28,86% 74,26% -52,94% -96,41% -40,91% -14,24%
Soliditet 27,27% 31,86% 24,65% 15,30% 19,80% 66,89% -60,00% -948,72% -215,97% -34,56%
Kassalikviditet 44,83% 37,65% 30,37% 50,81% 33,66% 262,00% 62,50% 7,09% 21,76% 29,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...