Visa allt om Alcasol Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 280 622 584 350 136 17 390 787 625 81
Övrig omsättning 83 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 9 2 0 15 -35 -29 -220 48 -199
Resultat efter finansnetto 7 9 2 0 15 -56 -59 -236 29 -204
Årets resultat 6 7 1 0 11 -56 -59 -236 29 -204
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 17 22 0 0 0 6 10 14 19
Omsättningstillgångar 348 417 639 505 151 15 33 133 203 226
Tillgångar 361 434 660 505 151 15 39 144 217 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 107 101 100 101 -9 -370 -311 -75 -104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 247 326 559 404 50 24 409 455 292 349
Skulder och eget kapital 361 434 660 505 151 15 39 144 217 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 12 - - 0 0 27 118 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 92 15 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 3 24 6 0 0 9 48 9 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 363 622 584 350 136 17 390 787 625 81
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 280 622 584 350 - 9 195 394 313 41
Personalkostnader per anställd (tkr) 76 106 235 105 - 1 22 89 12 7
Rörelseresultat, EBITDA 12 13 2 0 15 -31 -25 -216 52 -196
Nettoomsättningförändring -54,98% 6,51% 66,86% 157,35% 700,00% -95,64% -50,44% 25,92% 671,60% -%
Du Pont-modellen 2,22% 2,07% 0,30% 0,00% 9,93% -233,33% -74,36% -152,78% 22,12% -81,22%
Vinstmarginal 2,86% 1,45% 0,34% 0,00% 11,03% -205,88% -7,44% -27,95% 7,68% -245,68%
Bruttovinstmarginal 26,07% 34,89% 61,30% 57,71% 39,71% 64,71% 31,54% 19,44% 43,36% -6,17%
Rörelsekapital/omsättning 36,07% 14,63% 13,70% 28,86% 74,26% -52,94% -96,41% -40,91% -14,24% -151,85%
Soliditet 31,86% 24,65% 15,30% 19,80% 66,89% -60,00% -948,72% -215,97% -34,56% -42,45%
Kassalikviditet 37,65% 30,37% 50,81% 33,66% 262,00% 62,50% 7,09% 21,76% 29,11% 9,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...