Visa allt om aDoZe Design AB
Visa allt om aDoZe Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 268 0 0 0 0 66 47 400 570 382
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 -6 -9 -10 -8 10 -47 -146 68 24
Resultat efter finansnetto 34 -6 -9 -11 -8 10 -51 -145 70 25
Årets resultat 34 -6 -9 -11 -8 10 -51 -119 34 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 10 17 21
Omsättningstillgångar 67 2 8 5 4 82 57 228 410 255
Tillgångar 67 2 8 5 4 82 62 238 427 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -12 -46 -40 -31 -21 -13 -23 29 147 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 26 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 41 38 26 1 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 7 10 10 23 94 85 210 253 156
Skulder och eget kapital 67 2 8 5 4 82 62 238 427 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 40 137 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 137 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 0 0 0 0 0 13 49 3 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 268 0 0 0 0 66 47 400 570 382
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 268 - - - - - 47 400 570 382
Personalkostnader per anställd (tkr) 193 - - - - - 53 189 50 25
Rörelseresultat, EBITDA 34 -6 -9 -10 -8 15 -42 -140 72 29
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 40,43% -88,25% -29,82% 49,21% -%
Du Pont-modellen 50,75% -% -% -% -% 12,20% -75,81% -60,50% 16,39% 9,06%
Vinstmarginal 12,69% -% -% -% -% 15,15% -100,00% -36,00% 12,28% 6,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% 56,06% 100,00% 69,25% 73,51% 80,63%
Rörelsekapital/omsättning -4,48% -% -% -% -% -18,18% -59,57% 4,50% 27,54% 25,92%
Soliditet -17,91% -2 300,00% -500,00% -620,00% -525,00% -15,85% -37,10% 12,18% 38,81% 42,51%
Kassalikviditet 84,81% 28,57% 80,00% 50,00% 17,39% 87,23% 32,94% 94,76% 130,43% 119,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...