Visa allt om Rikard Folkman Holding AB
Visa allt om Rikard Folkman Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -7 -4 -6 -8 -8 -8 -7 -7 -11
Resultat efter finansnetto 376 171 172 300 401 299 0 -220 200 693
Årets resultat 399 201 199 300 401 299 0 -220 200 693
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 860 1 860
Omsättningstillgångar 1 190 193 5 1 -9 52 572 369 583
Tillgångar 1 361 1 550 1 553 1 365 1 361 1 351 1 412 1 932 2 229 2 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 824 825 824 825 825 824 825 824 1 324 1 494
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 537 725 729 540 536 527 588 1 107 905 949
Skulder och eget kapital 1 361 1 550 1 553 1 365 1 361 1 351 1 412 1 932 2 229 2 443
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 720 400 200 200 300 400 300 0 280 370
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -7 -4 -6 -8 -8 -8 -7 -7 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 60,54% 53,23% 53,06% 60,44% 60,62% 60,99% 58,43% 42,65% 59,40% 61,15%
Kassalikviditet 0,19% 26,21% 26,47% 0,93% 0,19% -1,71% 8,84% 51,67% 40,77% 61,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...