Visa allt om Isolde Förvaltnings AB
Visa allt om Isolde Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 399 360 423 448 378 328 290 277 192 57
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 64 73 103 87 69 117 109 38 9
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -6 1 0 1 -62 20
Årets resultat 0 0 0 0 -6 1 0 1 -62 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 885 2 981 2 984 3 032 2 991 3 029 3 059 3 097 3 135 3 050
Omsättningstillgångar 385 162 170 156 199 391 194 26 5 132
Tillgångar 3 270 3 143 3 155 3 188 3 190 3 420 3 253 3 123 3 140 3 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 111 111 110 110 117 115 116 114 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 105 3 032 3 044 3 077 3 078 3 125 3 137 3 002 3 002 3 053
Kortfristiga skulder 54 0 0 0 2 179 0 6 24 15
Skulder och eget kapital 3 270 3 143 3 155 3 188 3 190 3 420 3 253 3 123 3 140 3 182
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 8
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 399 360 423 448 378 328 290 277 192 57
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 57
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 26
Rörelseresultat, EBITDA 75 113 122 152 125 107 155 147 76 9
Nettoomsättningförändring 10,83% -14,89% -5,58% 18,52% 15,24% 13,10% 4,69% 44,27% 236,84% -%
Du Pont-modellen 1,41% 2,04% 2,31% 3,23% 2,73% 2,11% 3,60% 3,49% 1,21% 0,88%
Vinstmarginal 11,53% 17,78% 17,26% 22,99% 23,02% 21,95% 40,34% 39,35% 19,79% 49,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,96% 45,00% 40,19% 34,82% 52,12% 64,63% 66,90% 7,22% -9,90% 205,26%
Soliditet 3,39% 3,53% 3,52% 3,45% 3,45% 3,42% 3,54% 3,71% 3,63% 3,58%
Kassalikviditet 535,19% -% -% -% 600,00% 64,25% -% 433,33% 20,83% 880,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...