Visa allt om Sjukgymnast Margareta Åström AB
Visa allt om Sjukgymnast Margareta Åström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
Övrig omsättning 32 32 21 22 - - - - 15 -
Rörelseresultat (EBIT) -646 -752 -714 -661 -645 -652 -674 -649 -612 -465
Resultat efter finansnetto 500 300 553 498 445 451 376 298 378 361
Årets resultat 296 178 321 257 327 332 467 158 203 193
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 754 758 789 724 584 650 596 67 131 0
Omsättningstillgångar 2 002 1 610 1 369 979 879 592 519 807 703 614
Tillgångar 2 756 2 369 2 158 1 703 1 463 1 242 1 115 874 834 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 577 1 438 1 416 1 245 1 131 932 727 475 407 293
Obeskattade reserver 477 359 289 148 0 0 0 261 186 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 701 572 453 310 332 310 388 139 242 231
Skulder och eget kapital 2 756 2 369 2 158 1 703 1 463 1 242 1 115 874 834 615
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 385 378 380 347 358 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 381 447 416 374 0 0 0 0 7 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 182 203 194 176 176 176 169 163 157 114
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 214 90 89
Omsättning 32 32 21 22 0 0 1 0 15 15
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 - - 15
Personalkostnader per anställd (tkr) 565 331 618 573 573 571 570 564 555 394
Rörelseresultat, EBITDA -610 -716 -679 -639 -645 -652 -674 -646 -610 -465
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 33,90% -% -% 58,70%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 37 800,00% -% -% 2 406,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 13 100,00% -% -% 2 553,33%
Soliditet 70,72% 72,52% 76,06% 79,51% 77,31% 75,04% 65,20% 75,85% 64,86% 58,30%
Kassalikviditet 285,59% 281,47% 302,21% 315,81% 264,76% 190,97% 133,76% 580,58% 290,50% 265,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...