Visa allt om Avloppsbolaget i Ardre AB
Visa allt om Avloppsbolaget i Ardre AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 220 193 126 165 207 315 91 28 711 107
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 41 50 52 63 74 -27 -68 294 2
Resultat efter finansnetto 49 4 -9 -15 -5 37 -54 -138 228 -50
Årets resultat 37 4 -9 -15 5 27 -32 -138 172 -50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 108 1 196 1 378 1 408 1 482 1 473 1 263 1 257 1 249 1 118
Omsättningstillgångar 500 334 209 199 234 256 292 388 525 511
Tillgångar 1 607 1 530 1 587 1 607 1 716 1 729 1 555 1 645 1 774 1 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 63 59 69 84 79 52 84 222 50
Obeskattade reserver 12 0 0 0 0 10 0 56 56 0
Avsättningar (tkr) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 400 1 415 1 431 1 446 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
Kortfristiga skulder 95 41 98 93 182 191 52 55 45 129
Skulder och eget kapital 1 607 1 530 1 587 1 607 1 716 1 729 1 555 1 645 1 774 1 629
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 220 193 126 165 207 315 91 28 711 107
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 167 136 80 126 149 155 39 -2 360 61
Nettoomsättningförändring 13,99% 53,17% -23,64% -20,29% -34,29% 246,15% 225,00% -96,06% 564,49% -%
Du Pont-modellen 4,92% 2,68% 3,15% 3,24% 3,67% 4,28% -1,22% -3,40% 16,57% 0,12%
Vinstmarginal 35,91% 21,24% 39,68% 31,52% 30,43% 23,49% -20,88% -200,00% 41,35% 1,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,79% 100,00% 100,00% 97,19% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 184,09% 151,81% 88,10% 64,24% 25,12% 20,63% 263,74% 1 189,29% 67,51% 357,01%
Soliditet 6,81% 4,12% 3,72% 4,29% 4,90% 5,00% 3,34% 7,56% 14,79% 3,07%
Kassalikviditet 526,32% 814,63% 213,27% 213,98% 128,57% 134,03% 561,54% 705,45% 1 166,67% 396,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...