Visa allt om Air Tool Matic AB
Visa allt om Air Tool Matic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 943 1 166 1 079 1 346 1 699 1 479 1 326 2 212 2 420 2 230
Övrig omsättning 114 - - 24 106 - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -421 -367 -511 -86 44 -90 285 292 25
Resultat efter finansnetto -56 -405 -6 3 051 -128 2 -131 260 246 34
Årets resultat -56 -405 -6 3 051 -128 1 0 134 138 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 910 561 542 350 58 80 116 178 239 190
Omsättningstillgångar 1 012 2 486 3 729 4 180 1 503 1 425 1 366 1 710 1 226 1 137
Tillgångar 2 922 3 048 4 270 4 530 1 561 1 505 1 482 1 887 1 465 1 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 848 2 904 3 309 3 315 265 393 391 391 257 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 132 61 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 667 1 017 967 920 877 824 759 756
Kortfristiga skulder 74 144 294 198 329 193 214 540 388 445
Skulder och eget kapital 2 922 3 048 4 270 4 530 1 561 1 505 1 482 1 887 1 465 1 327
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 225 48 48 48 48 164 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 348 432 432 430 455 209 237 264 163 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 136 136 196 151 81 89 101 167 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 057 1 166 1 079 1 370 1 805 1 479 1 326 2 212 2 427 2 230
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 583 540 673 850 740 663 1 106 1 210 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) - 297 291 431 336 182 202 221 248 296
Rörelseresultat, EBITDA 9 -406 -359 -503 -76 105 -29 346 353 73
Nettoomsättningförändring -19,13% 8,06% -19,84% -20,78% 14,87% 11,54% -40,05% -8,60% 8,52% -%
Du Pont-modellen 0,31% -13,29% 0,89% 68,54% -4,87% 3,12% -5,80% 16,80% 21,16% 2,56%
Vinstmarginal 0,95% -34,73% 3,52% 230,68% -4,47% 3,18% -6,49% 14,33% 12,81% 1,52%
Bruttovinstmarginal 54,08% 52,32% 50,79% 53,64% 57,21% 50,91% 44,65% 47,20% 50,95% 54,71%
Rörelsekapital/omsättning 99,47% 200,86% 318,35% 295,84% 69,10% 83,30% 86,88% 52,89% 34,63% 31,03%
Soliditet 97,47% 95,28% 77,49% 73,18% 16,98% 26,11% 26,38% 25,76% 20,54% 9,40%
Kassalikviditet 817,57% 1 439,58% 1 099,66% 1 822,22% 264,74% 518,13% 487,85% 238,33% 236,34% 185,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...