Visa allt om Ateljé Arkitekten i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 276 6 157 6 341 6 754 5 283 5 229 3 507 3 644 4 557 3 416
Övrig omsättning 361 610 114 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 463 362 509 35 798 -118 205 606 851
Resultat efter finansnetto 192 474 360 506 38 794 -127 188 600 850
Årets resultat 145 298 476 141 25 435 -27 86 316 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 158 257 300 323 376 80 124 167 134
Omsättningstillgångar 3 659 3 709 2 576 2 648 2 186 3 054 1 722 1 661 2 625 1 548
Tillgångar 3 750 3 867 2 834 2 949 2 509 3 429 1 802 1 785 2 793 1 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 1 105 1 007 730 714 969 534 561 875 559
Obeskattade reserver 620 620 535 665 510 510 310 410 360 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 231 2 142 1 292 1 553 1 285 1 950 958 814 1 558 914
Skulder och eget kapital 3 750 3 867 2 834 2 949 2 509 3 429 1 802 1 785 2 793 1 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 444 402 386 381 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 302 3 200 3 231 2 996 2 328 1 615 1 521 1 676 1 061
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 451 1 154 1 596 977 962 769 926 808 455
Utdelning till aktieägare 0 350 200 200 125 0 0 0 400 0
Omsättning 6 637 6 767 6 455 6 754 5 283 5 229 3 507 3 644 4 557 3 416
Nyckeltal
Antal anställda 0 10 10 11 14 11 7 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 616 634 614 377 475 501 456 570 683
Personalkostnader per anställd (tkr) - 483 448 407 262 308 343 298 322 293
Rörelseresultat, EBITDA 289 563 462 595 134 848 -74 249 654 862
Nettoomsättningförändring 1,93% -2,90% -6,11% 27,84% 1,03% 49,10% -3,76% -20,04% 33,40% -%
Du Pont-modellen 5,20% 12,28% 12,81% 17,33% 1,51% 23,27% -6,55% 11,60% 21,70% 50,65%
Vinstmarginal 3,11% 7,71% 5,72% 7,57% 0,72% 15,26% -3,36% 5,68% 13,30% 24,94%
Bruttovinstmarginal 90,63% 97,24% 94,99% 95,37% 99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,75% 25,45% 20,25% 16,21% 17,05% 21,11% 21,79% 23,24% 23,41% 18,56%
Soliditet 36,87% 41,08% 50,26% 41,37% 43,44% 39,22% 42,31% 47,97% 40,61% 42,22%
Kassalikviditet 141,28% 159,48% 197,83% 156,60% 151,13% 156,62% 179,75% 204,05% 152,44% 156,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...