Visa allt om Ateljé Arkitekten i Väst AB
Visa allt om Ateljé Arkitekten i Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 276 6 157 6 341 6 754 5 283 5 229 3 507 3 644 4 557 3 416
Övrig omsättning 575 610 114 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 463 362 509 35 798 -118 205 606 851
Resultat efter finansnetto 192 474 360 506 38 794 -127 188 600 850
Årets resultat 145 298 476 141 25 435 -27 86 316 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 158 257 300 323 376 80 124 167 134
Omsättningstillgångar 3 659 3 709 2 576 2 648 2 186 3 054 1 722 1 661 2 625 1 548
Tillgångar 3 750 3 867 2 834 2 949 2 509 3 429 1 802 1 785 2 793 1 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 1 105 1 007 730 714 969 534 561 875 559
Obeskattade reserver 620 620 535 665 510 510 310 410 360 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 231 2 142 1 292 1 553 1 285 1 950 958 814 1 558 914
Skulder och eget kapital 3 750 3 867 2 834 2 949 2 509 3 429 1 802 1 785 2 793 1 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 444 402 386 381 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 262 3 302 3 200 3 231 2 996 2 328 1 615 1 521 1 676 1 061
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 456 1 451 1 154 1 596 977 962 769 926 808 455
Utdelning till aktieägare 0 350 200 200 125 0 0 0 400 0
Omsättning 6 851 6 767 6 455 6 754 5 283 5 229 3 507 3 644 4 557 3 416
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 11 14 11 7 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 628 616 634 614 377 475 501 456 570 683
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 483 448 407 262 308 343 298 322 293
Rörelseresultat, EBITDA 289 563 462 595 134 848 -74 249 654 862
Nettoomsättningförändring 1,93% -2,90% -6,11% 27,84% 1,03% 49,10% -3,76% -20,04% 33,40% -%
Du Pont-modellen 5,20% 12,28% 12,81% 17,33% 1,51% 23,27% -6,55% 11,60% 21,70% 50,65%
Vinstmarginal 3,11% 7,71% 5,72% 7,57% 0,72% 15,26% -3,36% 5,68% 13,30% 24,94%
Bruttovinstmarginal 90,63% 97,24% 94,99% 95,37% 99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,75% 25,45% 20,25% 16,21% 17,05% 21,11% 21,79% 23,24% 23,41% 18,56%
Soliditet 36,87% 41,08% 50,26% 41,37% 43,44% 39,22% 42,31% 47,97% 40,61% 42,22%
Kassalikviditet 141,28% 159,48% 197,83% 156,60% 151,13% 156,62% 179,75% 204,05% 152,44% 156,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...