Visa allt om Henry Modig Byggkonsult AB
Visa allt om Henry Modig Byggkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 257 579 580 690 1 197 1 280 2 307 458 1 780 1 600
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 262 353 21 -152 421 101 4 -188 624
Resultat efter finansnetto 3 262 353 22 -152 421 102 2 -181 625
Årets resultat 2 204 277 22 -63 259 105 1 -181 450
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 26 49 60
Omsättningstillgångar 206 439 485 337 306 798 521 612 1 000 573
Tillgångar 206 439 485 337 306 798 524 638 1 049 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 378 423 246 224 562 305 200 199 550
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 131 282 48 22
Kortfristiga skulder 27 62 62 91 81 146 90 156 803 60
Skulder och eget kapital 206 439 485 337 306 798 524 638 1 049 633
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 80 - 0 417 114 0 22 1 030 554
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 0 23 20 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 12 11 5 137 42 13 17 343 179
Utdelning till aktieägare 50 200 250 100 0 275 0 0 0 170
Omsättning 257 579 580 690 1 197 1 280 2 307 458 1 780 1 600
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 257 579 580 690 1 197 1 280 2 307 458 1 780 1 600
Personalkostnader per anställd (tkr) 70 96 39 31 555 159 16 44 1 378 733
Rörelseresultat, EBITDA 3 262 353 21 -152 424 124 27 -165 644
Nettoomsättningförändring -55,61% -0,17% -15,94% -42,36% -6,48% -44,52% 403,71% -74,27% 11,25% -%
Du Pont-modellen 1,46% 59,68% 72,99% 6,53% -49,67% 52,76% 19,47% 0,78% -17,25% 98,74%
Vinstmarginal 1,17% 45,25% 61,03% 3,19% -12,70% 32,89% 4,42% 1,09% -10,17% 39,06%
Bruttovinstmarginal 64,98% 85,49% 90,34% 23,91% 46,12% 100,00% 17,77% 40,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,65% 65,11% 72,93% 35,65% 18,80% 50,94% 18,68% 99,56% 11,07% 32,06%
Soliditet 87,38% 86,10% 87,22% 73,00% 73,20% 78,74% 58,21% 31,35% 18,97% 86,89%
Kassalikviditet 744,44% 700,00% 782,26% 370,33% 377,78% 546,58% 578,89% 392,31% 124,53% 955,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...