Visa allt om Wranne Fåhraeus Design AB
Visa allt om Wranne Fåhraeus Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -712 -114 0 0 0 -392 -264 -75 -39 -59
Resultat efter finansnetto -778 -232 0 0 0 -408 -263 -71 -39 -59
Årets resultat -778 -232 0 0 0 -408 -263 -71 -39 -59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 477 1 885 1 885 1 627 1 427 850 493 251 97 83
Omsättningstillgångar 25 23 28 493 143 724 231 296 20 0
Tillgångar 1 501 1 908 1 913 2 120 1 570 1 574 724 547 117 83
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -127 651 883 883 236 237 237 500 72 41
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 660 821 920 950 883 883 156 0 0 0
Kortfristiga skulder 968 436 109 287 451 455 331 47 44 42
Skulder och eget kapital 1 501 1 908 1 913 2 120 1 570 1 574 724 547 117 83
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 - 0 0 0 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - 0 0 0 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 25
Rörelseresultat, EBITDA -304 -114 0 0 0 -310 -264 -54 -28 -50
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -8,46% 34,12% 46,16% 41,65% 15,03% 15,06% 32,73% 91,41% 61,54% 49,40%
Kassalikviditet 2,58% 5,28% 25,69% 171,78% 31,71% 159,12% 69,79% 629,79% 45,45% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...