Visa allt om Effektutveckling Sverige AB
Visa allt om Effektutveckling Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 13 0 0 20 0 865 494 1 458 486
Övrig omsättning - - - - - - 8 - 36 13
Rörelseresultat (EBIT) -30 -19 -34 -37 -56 -111 245 138 372 321
Resultat efter finansnetto -30 -19 -34 -37 -56 -111 242 156 381 323
Årets resultat 3 9 -9 -2 -3 -7 131 82 207 170
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 407 407 407 410 413 12 18 11 23 19
Omsättningstillgångar 303 333 354 385 422 864 1 101 876 1 135 438
Tillgångar 710 740 762 795 835 876 1 119 887 1 159 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 679 676 667 677 679 682 690 559 477 270
Obeskattade reserver 0 34 62 87 122 175 279 217 178 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 30 33 31 35 19 150 112 504 101
Skulder och eget kapital 710 740 762 795 835 876 1 119 887 1 159 457
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 139 168 528 9
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 107 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 44 54 193 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 13 0 0 20 0 873 494 1 494 499
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 3 3 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 288 165 292 243
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 62 74 174 17
Rörelseresultat, EBITDA -30 -19 -31 -34 -50 -105 253 150 384 327
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -100,00% -% -100,00% 75,10% -66,12% 200,00% -%
Du Pont-modellen -% -2,57% -% -% -6,71% -% 21,98% 18,04% 32,96% 70,68%
Vinstmarginal -% -146,15% -% -% -280,00% -% 28,44% 32,39% 26,20% 66,46%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% 100,00% -% 77,80% 91,50% 98,83% 97,33%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 330,77% -% -% 1 935,00% -% 109,94% 154,66% 43,28% 69,34%
Soliditet 95,63% 94,94% 93,88% 93,22% 92,09% 92,58% 80,04% 80,64% 52,21% 72,47%
Kassalikviditet 977,42% 1 110,00% 1 072,73% 1 241,94% 1 205,71% 4 547,37% 734,00% 782,14% 225,20% 433,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...