Visa allt om FloorWall Sverige AB
Visa allt om FloorWall Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 148 55 0 0 0 0 0 0 0 592
Övrig omsättning - - - - - - - 4 88 -
Rörelseresultat (EBIT) 44 54 -14 -10 -9 -8 -11 4 -201 -684
Resultat efter finansnetto 444 54 -15 -10 -9 -62 -11 4 -201 -684
Årets resultat 444 54 -15 -10 -9 -62 880 4 -201 -684
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 251
Omsättningstillgångar 599 217 163 178 37 46 484 27 346 238
Tillgångar 1 599 217 163 178 37 46 484 27 346 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 653 209 155 170 29 38 100 -780 -785 -584
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 8 8 8 8 8 383 807 1 130 1 073
Skulder och eget kapital 1 599 217 163 178 37 46 484 27 346 489
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 148 55 0 0 0 0 0 4 88 592
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 44 54 -14 -10 -9 -8 -11 4 -201 -596
Nettoomsättningförändring 169,09% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 27,77% 24,88% -% -% -% -% -% -% -% -139,88%
Vinstmarginal 300,00% 98,18% -% -% -% -% -% -% -% -115,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 11,15%
Rörelsekapital/omsättning 385,81% 380,00% -% -% -% -% -% -% -% -141,05%
Soliditet 40,84% 96,31% 95,09% 95,51% 78,38% 82,61% 20,66% -2 888,89% -226,88% -119,43%
Kassalikviditet 2 139,29% 2 712,50% 2 037,50% 2 225,00% 462,50% 575,00% 126,37% 3,35% 30,62% 12,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...