Visa allt om Medical Valley Invest AB
Visa allt om Medical Valley Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 568 18 251 4 216 931 990 29 60 0 0 0
Övrig omsättning 204 113 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 270 -448 -30 4 -148 -258 -13 -9 -9 -10
Resultat efter finansnetto -2 314 -583 -40 4 -148 -295 -13 -9 -9 -10
Årets resultat -2 314 -584 -40 4 -148 -295 -13 -9 -9 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 895 1 007 0 0 0 0 56 37 0 0
Omsättningstillgångar 9 042 8 283 503 542 269 349 42 82 86 90
Tillgångar 9 937 9 290 503 541 269 349 98 119 86 90
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 103 62 -68 -72 76 59 72 81 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 119 8 672 441 609 341 273 38 47 5 0
Skulder och eget kapital 9 937 9 290 503 541 269 349 98 119 86 90
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 187 748 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 573 235 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 772 18 364 4 216 931 990 29 60 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 284 18 251 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 880 983 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 158 -336 -30 4 -148 -255 -8 -9 -9 -10
Nettoomsättningförändring 45,57% 332,90% 352,85% -5,96% 3 313,79% -51,67% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -22,84% -4,82% -5,96% 0,74% -55,02% -84,53% -13,27% -% -% -%
Vinstmarginal -8,54% -2,45% -0,71% 0,43% -14,95% -1 017,24% -21,67% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 10,13% 7,59% 7,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -0,29% -2,13% 1,47% -7,20% -7,27% 262,07% 6,67% -% -% -%
Soliditet 8,23% 1,11% 12,33% -12,57% -26,77% 21,78% 60,20% 60,50% 94,19% 100,00%
Kassalikviditet 80,89% 84,02% 114,06% 89,00% 78,89% 127,84% 110,53% 174,47% 1 720,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...