Visa allt om Nedrén Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 633 751 1 930 1 157 633 392 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 4 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 29 -202 114 38 53 -22 -22 -9 -24
Resultat efter finansnetto 0 22 137 127 73 52 -22 -21 -8 177
Årets resultat 6 16 164 78 57 52 -22 -21 -8 177
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 500 500 476 480 359 359 359 359 273
Omsättningstillgångar 104 262 691 623 551 411 6 13 33 28
Tillgångar 604 762 1 191 1 099 1 031 770 365 372 392 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 383 424 413 335 279 226 248 269 277
Obeskattade reserver 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 230 406 520 325 125 110 110 10
Kortfristiga skulder 272 379 537 253 176 167 13 13 13 13
Skulder och eget kapital 604 762 1 191 1 099 1 031 770 365 372 392 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 304 243 446 456 275 176 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 203 147 224 223 124 86 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 633 751 1 934 1 157 633 392 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 633 751 1 930 1 157 633 392 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 425 769 690 444 278 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 29 -202 114 38 53 -22 -22 -9 -24
Nettoomsättningförändring -15,71% -61,09% 66,81% 82,78% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% 3,94% 12,51% 13,01% 7,76% 6,88% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,00% 3,99% 7,72% 12,36% 12,64% 13,52% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 64,46% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -26,54% -15,58% 7,98% 31,98% 59,24% 62,24% -% -% -% -%
Soliditet 54,97% 50,26% 35,60% 39,39% 32,49% 36,23% 61,92% 66,67% 68,62% 92,33%
Kassalikviditet 38,24% 69,13% 128,68% 246,25% 313,07% 246,11% 46,15% 100,00% 253,85% 215,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...