Visa allt om AB GOTHIA KAMERAÖVERVAKNING
Visa allt om AB GOTHIA KAMERAÖVERVAKNING

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 523 18 687 27 397 21 814 16 174 13 788 9 185 8 542 11 421 7 300
Övrig omsättning 180 3 - 298 116 111 78 1 - 67
Rörelseresultat (EBIT) -1 981 -1 212 392 551 237 634 1 184 326 958 652
Resultat efter finansnetto -2 023 -1 240 334 477 238 590 1 146 349 955 653
Årets resultat -863 66 248 266 160 424 646 168 691 331
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 70 80 64 185 64 40 73 116 133
Omsättningstillgångar 2 811 6 282 8 922 7 009 4 543 5 005 5 752 4 018 3 623 2 797
Tillgångar 2 872 6 352 9 003 7 073 4 728 5 069 5 792 4 091 3 739 2 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 432 1 296 1 230 982 1 071 2 033 1 941 1 295 1 217 526
Obeskattade reserver 0 550 650 650 564 564 564 314 220 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 659 0 0 0 0 0 180 0 0 12
Kortfristiga skulder 1 780 4 507 7 123 5 441 3 094 2 472 3 108 2 482 2 302 2 147
Skulder och eget kapital 2 872 6 352 9 003 7 073 4 728 5 069 5 792 4 091 3 739 2 929
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 480 994 788 829 637 497
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 668 3 358 4 915 4 891 820 771 1 033 992 1 052 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 569 1 737 1 905 1 895 1 033 718 720 623 642 447
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 600 0 0 90 0
Omsättning 13 703 18 690 27 397 22 112 16 290 13 899 9 263 8 543 11 421 7 367
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 13 15 7 5 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 690 2 076 2 107 1 454 2 311 2 758 1 312 1 220 1 632 1 217
Personalkostnader per anställd (tkr) 639 570 534 472 591 511 366 359 350 326
Rörelseresultat, EBITDA -1 971 -1 202 402 595 281 660 1 217 359 994 691
Nettoomsättningförändring -27,63% -31,79% 25,59% 34,87% 17,30% 50,11% 7,53% -25,21% 56,45% -%
Du Pont-modellen -68,80% -19,02% 4,37% 7,79% 5,27% 12,53% 20,56% 8,80% 25,86% 22,47%
Vinstmarginal -14,61% -6,46% 1,43% 2,53% 1,54% 4,61% 12,97% 4,21% 8,47% 9,01%
Bruttovinstmarginal 42,48% 37,38% 41,45% 43,56% 53,37% 37,26% 57,56% 51,03% 47,08% 45,97%
Rörelsekapital/omsättning 7,62% 9,50% 6,57% 7,19% 8,96% 18,37% 28,79% 17,98% 11,57% 8,90%
Soliditet 15,04% 27,16% 19,29% 20,66% 31,44% 48,31% 40,69% 37,18% 36,79% 23,96%
Kassalikviditet 106,01% 112,82% 107,44% 101,56% 121,40% 181,63% 151,80% 136,66% 138,62% 117,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...