Visa allt om Rikshem Munken AB
Visa allt om Rikshem Munken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 643 4 014 4 209 4 092 4 047 3 822 3 802 3 678 3 566 3 285
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 349 1 873 1 105 1 261 1 778 1 305 1 563 1 434 1 596 1 476
Resultat efter finansnetto -853 -503 -731 -464 45 343 259 -210 79 324
Årets resultat 534 -16 -570 -1 249 -14 299 -176 -151 79 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 020 34 804 34 233 37 475 37 951 34 383 34 096 33 991 40 078 39 857
Omsättningstillgångar 22 8 6 88 84 3 591 3 506 10 33 60
Tillgångar 63 042 34 812 34 239 37 563 38 035 37 974 37 603 34 001 40 112 39 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 634 100 102 485 793 807 508 307 458 380
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 15 176 333 274 230 172 6 300 6 301
Långfristiga skulder 38 911 34 128 33 317 36 472 36 472 36 472 36 472 33 174 31 216 32 395
Kortfristiga skulder 5 497 583 806 430 438 421 392 347 2 137 842
Skulder och eget kapital 63 042 34 812 34 239 37 563 38 035 37 974 37 603 34 001 40 112 39 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 643 4 014 4 209 4 092 4 047 3 822 3 802 3 678 3 566 3 285
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 626 2 150 1 381 1 400 1 915 1 440 1 697 1 579 1 778 1 651
Nettoomsättningförändring -34,16% -4,63% 2,86% 1,11% 5,89% 0,53% 3,37% 3,14% 8,55% -%
Du Pont-modellen 0,55% 5,38% 3,23% 3,36% 4,67% 3,44% 6,87% 4,22% 3,99% 3,72%
Vinstmarginal 13,20% 46,66% 26,25% 30,82% 43,93% 34,14% 67,91% 38,99% 44,92% 45,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -207,15% -14,32% -19,01% -8,36% -8,75% 82,94% 81,90% -9,16% -59,00% -23,81%
Soliditet 29,56% 0,29% 0,30% 1,29% 2,08% 2,13% 1,35% 0,90% 1,14% 0,95%
Kassalikviditet 0,40% 1,37% 0,74% 20,47% 19,18% 852,97% 894,39% 2,88% 1,54% 7,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...