Visa allt om Karin Erlandsson K E Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 653 606 386 431 511 584 948 722 554 812
Övrig omsättning - - - - - - - - 42 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 13 0 2 11 -155 98 -9 -35 7
Resultat efter finansnetto 26 13 -2 0 10 -155 98 -9 -35 6
Årets resultat 26 13 -2 0 10 -155 76 -9 -35 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 3 11 23 27 37
Omsättningstillgångar 86 25 36 31 62 75 266 125 147 141
Tillgångar 86 25 36 31 64 79 277 148 173 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 0 -13 -12 -11 -21 134 59 68 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 13 15 22 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 25 36 28 54 100 143 90 106 76
Skulder och eget kapital 86 25 36 31 64 79 277 148 173 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 122 - 71 75 240 315 285 189 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 100 0 53 0 0 0 0 0 33 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 100 114 79 94 104 153 170 159 124 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Omsättning 653 606 386 431 511 584 948 722 596 812
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 653 606 386 431 511 584 948 722 277 812
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 270 132 214 239 434 520 475 185 472
Rörelseresultat, EBITDA 27 13 0 4 13 -147 110 3 -25 22
Nettoomsättningförändring 7,76% 56,99% -10,44% -15,66% -12,50% -38,40% 31,30% 30,32% -31,77% -%
Du Pont-modellen 31,40% 52,00% 0,00% 6,45% 17,19% -196,20% 35,38% -6,08% -20,23% 3,91%
Vinstmarginal 4,13% 2,15% 0,00% 0,46% 2,15% -26,54% 10,34% -1,25% -6,32% 0,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,98% 0,00% 0,00% 0,70% 1,57% -4,28% 12,97% 4,85% 7,40% 8,00%
Soliditet 30,23% 0,00% -36,11% -38,71% -17,19% -26,58% 48,38% 39,86% 39,31% 57,54%
Kassalikviditet 143,33% 100,00% 100,00% 110,71% 114,81% 75,00% 186,01% 138,89% 138,68% 185,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...