Visa allt om Karin Erlandsson K E Konsult AB
Visa allt om Karin Erlandsson K E Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 252 653 606 386 431 511 584 948 722 554
Övrig omsättning - - - - - - - - - 42
Rörelseresultat (EBIT) -49 27 13 0 2 11 -155 98 -9 -35
Resultat efter finansnetto -49 26 13 -2 0 10 -155 98 -9 -35
Årets resultat -49 26 13 -2 0 10 -155 76 -9 -35
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 3 11 23 27
Omsättningstillgångar 33 86 25 36 31 62 75 266 125 147
Tillgångar 33 86 25 36 31 64 79 277 148 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -23 26 0 -13 -12 -11 -21 134 59 68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 13 15 22 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 60 25 36 28 54 100 143 90 106
Skulder och eget kapital 33 86 25 36 31 64 79 277 148 173
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 122 - 71 75 240 315 285 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 0 53 0 0 0 0 0 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 71 100 114 79 94 104 153 170 159 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Omsättning 252 653 606 386 431 511 584 948 722 596
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 252 653 606 386 431 511 584 948 722 277
Personalkostnader per anställd (tkr) 93 229 270 132 214 239 434 520 475 185
Rörelseresultat, EBITDA -49 27 13 0 4 13 -147 110 3 -25
Nettoomsättningförändring -61,41% 7,76% 56,99% -10,44% -15,66% -12,50% -38,40% 31,30% 30,32% -%
Du Pont-modellen -148,48% 31,40% 52,00% 0,00% 6,45% 17,19% -196,20% 35,38% -6,08% -20,23%
Vinstmarginal -19,44% 4,13% 2,15% 0,00% 0,46% 2,15% -26,54% 10,34% -1,25% -6,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,13% 3,98% 0,00% 0,00% 0,70% 1,57% -4,28% 12,97% 4,85% 7,40%
Soliditet -69,70% 30,23% 0,00% -36,11% -38,71% -17,19% -26,58% 48,38% 39,86% 39,31%
Kassalikviditet 58,93% 143,33% 100,00% 100,00% 110,71% 114,81% 75,00% 186,01% 138,89% 138,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...