Visa allt om Melrev AB
Visa allt om Melrev AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 133 98 50 0 206 207 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 123 65 34 -27 116 194 -1 -1 -1 -3
Resultat efter finansnetto 403 367 98 225 58 194 -1 -1 -1 -3
Årets resultat 385 367 98 225 28 143 -1 -1 -1 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 842 905 773 1 162 687 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 719 441 664 242 138 272 31 32 33 34
Tillgångar 1 561 1 346 1 438 1 404 825 272 31 32 33 34
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 934 549 462 364 139 111 -32 -31 -30 -29
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 200 520 620 320 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 428 597 456 421 366 161 63 63 63 63
Skulder och eget kapital 1 561 1 346 1 438 1 404 825 272 31 32 33 34
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 0 280 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 133 98 50 0 206 207 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 123 65 34 -27 116 194 -1 -1 -1 -3
Nettoomsättningförändring 35,71% 96,00% -% -100,00% -0,48% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 27,10% 29,12% 9,32% -% 7,39% 71,32% -% -% -% -%
Vinstmarginal 318,05% 400,00% 268,00% -% 29,61% 93,72% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 218,80% -159,18% 416,00% -% -110,68% 53,62% -% -% -% -%
Soliditet 59,83% 40,79% 32,13% 25,93% 16,85% 40,81% -103,23% -96,88% -90,91% -85,29%
Kassalikviditet 167,99% 73,87% 145,61% 57,48% 37,70% 168,94% 49,21% 50,79% 52,38% 53,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...