Visa allt om AB Nordiska Kliniken Stockholm
Visa allt om AB Nordiska Kliniken Stockholm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 43 229 34 609 25 450 27 272 26 046 22 776 17 007 8 608 6 625 4 336
Övrig omsättning 438 659 702 344 293 - 12 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 666 3 726 1 294 650 1 704 5 709 3 393 606 388 104
Resultat efter finansnetto 5 661 3 742 1 237 578 1 665 5 721 3 405 608 380 99
Årets resultat 4 394 2 938 957 411 1 211 4 796 1 908 435 253 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 635 3 279 4 198 7 676 8 758 4 779 782 498 633 349
Omsättningstillgångar 16 836 10 408 6 890 3 264 3 284 5 897 3 535 1 058 352 238
Tillgångar 19 471 13 687 11 087 10 940 12 042 10 676 4 317 1 556 985 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 860 4 466 1 618 661 1 651 4 940 2 144 836 401 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 911 2 544 1 723 0 120 159 209
Kortfristiga skulder 10 610 9 221 9 469 8 368 7 848 4 014 1 373 600 425 231
Skulder och eget kapital 19 471 13 687 11 087 10 940 12 042 10 676 4 317 1 556 985 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 490 456 356 278 144 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 696 3 240 2 914 3 076 2 325 1 175 867 490 624 1 047
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 296 1 080 869 894 691 456 296 212 266 417
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 1 400 0 2 000 600 0 0
Omsättning 43 667 35 268 26 152 27 616 26 339 22 776 17 019 8 609 6 625 4 336
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 8 10 9 6 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 323 3 845 3 181 2 727 2 894 3 796 3 401 2 152 1 656 1 084
Personalkostnader per anställd (tkr) 508 491 480 402 397 358 308 262 253 463
Rörelseresultat, EBITDA 6 630 5 061 2 671 2 017 2 959 6 522 3 695 791 569 176
Nettoomsättningförändring 24,91% 35,99% -6,68% 4,71% 14,36% 33,92% 97,57% 29,93% 52,79% -%
Du Pont-modellen 29,12% 27,34% 11,82% 6,31% 14,26% 53,73% 78,87% 39,27% 39,70% 18,74%
Vinstmarginal 13,11% 10,81% 5,15% 2,53% 6,59% 25,18% 20,02% 7,10% 5,90% 2,54%
Bruttovinstmarginal 41,45% 43,04% 43,43% 54,75% 53,79% 46,58% 49,14% 47,83% 53,28% 88,01%
Rörelsekapital/omsättning 14,40% 3,43% -10,13% -18,72% -17,52% 8,27% 12,71% 5,32% -1,10% 0,16%
Soliditet 45,50% 32,63% 14,59% 6,04% 13,71% 46,27% 63,32% 53,73% 40,71% 25,21%
Kassalikviditet 153,81% 108,52% 71,86% 37,68% 38,66% 146,91% 257,47% 176,33% 82,82% 103,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...