Visa allt om Cesari AB
Visa allt om Cesari AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 000 0 972 0 0 0 0 251 442 -23
Årets resultat 2 000 0 972 0 0 0 0 251 442 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 970 6 970 6 970 6 970 2 085 2 085 2 085 2 085 2 085 2 085
Omsättningstillgångar 552 52 52 52 52 52 52 52 52 66
Tillgångar 7 522 7 022 7 022 7 022 2 137 2 137 2 137 2 137 2 137 2 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 109 3 109 3 109 2 137 2 137 2 137 2 137 2 137 1 886 1 445
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 413 3 913 3 913 4 885 0 0 0 0 251 707
Skulder och eget kapital 7 522 7 022 7 022 7 022 2 137 2 137 2 137 2 137 2 137 2 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 67,92% 44,28% 44,28% 30,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,25% 67,18%
Kassalikviditet 22,88% 1,33% 1,33% 1,06% -% -% -% -% 20,72% 9,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...