Visa allt om T. Andrews Associates AB
Visa allt om T. Andrews Associates AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 9 089 5 927 8 928 6 752 4 457 4 966 4 766 4 019 3 350 3 299
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 55 84 57 38 48 69 40 25 33
Resultat efter finansnetto 78 55 84 55 38 47 68 42 30 34
Årets resultat 23 32 55 31 24 31 47 25 17 22
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Omsättningstillgångar 491 974 1 095 1 075 714 617 419 357 479 753
Tillgångar 491 974 1 097 1 076 715 619 421 358 481 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 135 164 134 127 142 211 164 139 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 368 839 933 942 588 476 210 194 342 632
Skulder och eget kapital 491 974 1 097 1 076 715 619 421 358 481 754
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 6 012 4 097 6 099 4 558 3 000 3 396 3 102 2 517 2 303 2 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 1 853 1 315 1 964 1 418 937 1 063 964 791 721 735
Utdelning till aktieägare 0 35 60 25 24 40 100 0 0 0
Omsättning 9 089 5 927 8 928 6 752 4 457 4 966 4 766 4 019 3 350 3 299
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 4 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 818 1 976 2 232 2 251 2 229 2 483 2 383 2 010 1 675 1 650
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 573 1 804 2 024 1 992 1 969 2 230 2 033 1 661 1 514 1 506
Rörelseresultat, EBITDA 79 55 84 57 38 48 69 40 25 33
Nettoomsättningförändring 53,35% -33,61% 32,23% 51,49% -10,25% 4,20% 18,59% 19,97% 1,55% -%
Du Pont-modellen 16,09% 5,65% 7,66% 5,30% 5,31% 7,75% 16,39% 12,01% 6,44% 4,51%
Vinstmarginal 0,87% 0,93% 0,94% 0,84% 0,85% 0,97% 1,45% 1,07% 0,93% 1,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,35% 2,28% 1,81% 1,97% 2,83% 2,84% 4,39% 4,06% 4,09% 3,67%
Soliditet 25,05% 13,86% 14,95% 12,45% 17,76% 22,94% 50,12% 45,81% 28,90% 16,31%
Kassalikviditet 133,42% 116,09% 117,36% 114,12% 121,43% 129,62% 199,52% 184,02% 140,06% 119,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...