Visa allt om Linköpings Fogfria Beläggningar AB
Visa allt om Linköpings Fogfria Beläggningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 180 3 781 4 224 3 382 5 317 4 669 3 819 3 920 4 973 5 276
Övrig omsättning 40 - - - - - 113 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 250 -243 25 171 481 133 -57 57 268 613
Resultat efter finansnetto 198 -296 -33 122 420 77 -103 15 223 564
Årets resultat 198 -232 20 123 309 52 1 3 112 300
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 20 0 0 2 4 31 58 75
Omsättningstillgångar 1 119 836 1 259 1 689 1 870 1 613 1 465 1 142 2 032 1 833
Tillgångar 1 129 852 1 279 1 689 1 870 1 615 1 470 1 174 2 091 1 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 52 284 415 592 358 305 305 422 470
Obeskattade reserver 0 0 64 124 170 170 170 278 271 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 233 330 426 240 329 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 529 566 602 724 869 758 994 592 1 398 1 227
Skulder och eget kapital 1 129 852 1 279 1 689 1 870 1 615 1 470 1 174 2 091 1 908
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 968 940 896 983 1 028
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 915 1 139 1 309 938 1 166 232 213 129 242 376
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 413 486 453 365 420 465 513 485 516 530
Utdelning till aktieägare 50 0 0 150 300 75 0 0 120 160
Omsättning 3 220 3 781 4 224 3 382 5 317 4 669 3 932 3 920 4 973 5 276
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 5 3 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 060 756 845 1 127 1 329 1 167 955 980 1 243 1 055
Personalkostnader per anställd (tkr) 447 370 360 443 399 396 420 396 455 410
Rörelseresultat, EBITDA 255 -238 30 171 483 135 -30 84 295 638
Nettoomsättningförändring -15,90% -10,49% 24,90% -36,39% 13,88% 22,26% -2,58% -21,17% -5,74% -%
Du Pont-modellen 22,23% -28,40% 2,03% 10,18% 25,83% 8,24% -3,88% 5,79% 13,34% 32,49%
Vinstmarginal 7,89% -6,40% 0,62% 5,09% 9,08% 2,85% -1,49% 1,73% 5,61% 11,75%
Bruttovinstmarginal 69,03% 60,96% 61,60% 65,32% 57,48% 50,65% 59,10% 61,43% 57,93% 63,95%
Rörelsekapital/omsättning 18,55% 7,14% 15,55% 28,53% 18,83% 18,31% 12,33% 14,03% 12,75% 11,49%
Soliditet 22,14% 6,10% 26,11% 29,98% 38,36% 29,93% 29,27% 43,03% 29,51% 32,60%
Kassalikviditet 164,65% 105,30% 165,61% 193,51% 189,41% 164,38% 122,64% 157,94% 128,54% 133,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...