Visa allt om Ardenne Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 8 - - - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) -2 8 -15 -7 -40 -26 -77 -96 -11 -8
Resultat efter finansnetto 15 28 5 16 0 -50 1 373 3 885 11 -8
Årets resultat 15 28 5 16 0 -50 1 373 3 885 11 -8
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 390 2 277 2 188 2 083 1 983 6 040 9 812 7 647 5 764
Omsättningstillgångar 115 128 128 128 125 155 5 614 164 60 193
Tillgångar 115 2 518 2 405 2 316 2 209 2 138 11 654 9 976 7 707 5 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 99 71 67 51 51 1 502 3 988 103 92
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 407 2 315 2 226 2 140 2 080 5 225 5 969 7 353 5 857
Kortfristiga skulder 0 10 19 24 18 8 4 928 18 251 8
Skulder och eget kapital 115 2 518 2 405 2 316 2 209 2 138 11 654 9 976 7 707 5 957
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 400 3 860 0 0
Omsättning 0 8 0 0 0 0 0 0 0 10
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 8 -15 -7 -40 -26 -77 -96 -11 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 3,93% 2,95% 2,89% 2,31% 2,39% 12,89% 39,98% 1,34% 1,54%
Kassalikviditet -% 1 280,00% 673,68% 533,33% 694,44% 1 937,50% 113,92% 911,11% 23,90% 2 412,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...