Visa allt om GHR Räddning AB
Visa allt om GHR Räddning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 -8
Årets resultat 234 103 93 166 512 221 221 216 721 358
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
Omsättningstillgångar 522 288 241 258 708 392 395 310 1 040 575
Tillgångar 731 497 450 467 917 601 604 519 1 249 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 467 333 330 387 731 439 438 317 966 645
Obeskattade reserver 258 158 115 75 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 6 5 5 186 162 166 202 283 139
Skulder och eget kapital 731 497 450 467 917 601 604 519 1 249 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 250 100 100 150 510 220 220 100 865 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,41% 91,80% 93,27% 94,71% 79,72% 73,04% 72,52% 61,08% 77,34% 82,27%
Kassalikviditet 8 700,00% 4 800,00% 4 820,00% 5 160,00% 380,65% 241,98% 237,95% 153,47% 367,49% 413,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...