Visa allt om Larix Consulting AB
Visa allt om Larix Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 164 130 193 146 92 253 32 265 1 103 1 594
Övrig omsättning - - - - - - 58 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 88 48 108 35 16 173 -17 19 569 1 037
Resultat efter finansnetto 88 49 115 49 44 190 -16 25 595 1 059
Årets resultat 165 12 138 143 3 93 9 -1 301 554
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 245 606 365
Omsättningstillgångar 453 543 716 797 937 1 096 1 051 956 818 914
Tillgångar 453 543 716 797 937 1 096 1 051 1 201 1 424 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 293 436 448 448 589 623 742 863 654
Obeskattade reserver 120 259 241 320 469 447 399 434 424 264
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 -9 38 29 20 60 28 25 137 361
Skulder och eget kapital 453 543 716 797 937 1 096 1 051 1 201 1 424 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 65 58
Utdelning till aktieägare 160 173 156 150 143 143 128 127 120 92
Omsättning 164 130 193 146 92 253 90 265 1 103 1 594
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - - 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 88 48 108 35 16 173 -17 124 829 1 194
Nettoomsättningförändring 26,15% -32,64% 32,19% 58,70% -63,64% 690,62% -87,92% -75,97% -30,80% -%
Du Pont-modellen 19,43% 9,02% 16,06% 6,15% 4,70% 17,34% -1,43% 2,08% 41,78% 82,72%
Vinstmarginal 53,66% 37,69% 59,59% 33,56% 47,83% 75,10% -46,88% 9,43% 53,94% 66,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 246,95% 424,62% 351,30% 526,03% 996,74% 409,49% 3 196,88% 351,32% 61,74% 34,69%
Soliditet 83,80% 91,16% 87,15% 87,53% 84,70% 83,80% 87,26% 88,41% 82,04% 66,00%
Kassalikviditet 943,75% -% 1 884,21% 2 748,28% 4 685,00% 1 826,67% 3 753,57% 3 824,00% 597,08% 253,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...