Visa allt om Larix Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning - 130 193 146 92 253 32 265 1 103 1 594
Övrig omsättning - - - - - - 58 - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 48 108 35 16 173 -17 19 569 1 037
Resultat efter finansnetto - 49 115 49 44 190 -16 25 595 1 059
Årets resultat - 12 138 143 3 93 9 -1 301 554
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 0 245 606 365
Omsättningstillgångar - 543 716 797 937 1 096 1 051 956 818 914
Tillgångar - 543 716 797 937 1 096 1 051 1 201 1 424 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 293 436 448 448 589 623 742 863 654
Obeskattade reserver - 259 241 320 469 447 399 434 424 264
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - -9 38 29 20 60 28 25 137 361
Skulder och eget kapital - 543 716 797 937 1 096 1 051 1 201 1 424 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 1 65 58
Utdelning till aktieägare - 173 156 150 143 143 128 127 120 92
Omsättning - 130 193 146 92 253 90 265 1 103 1 594
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - - 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - 48 108 35 16 173 -17 124 829 1 194
Nettoomsättningförändring -% -32,64% 32,19% 58,70% -63,64% 690,62% -87,92% -75,97% -30,80% -%
Du Pont-modellen -% 9,02% 16,06% 6,15% 4,70% 17,34% -1,43% 2,08% 41,78% 82,72%
Vinstmarginal -% 37,69% 59,59% 33,56% 47,83% 75,10% -46,88% 9,43% 53,94% 66,37%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 424,62% 351,30% 526,03% 996,74% 409,49% 3 196,88% 351,32% 61,74% 34,69%
Soliditet -% 91,16% 87,15% 87,53% 84,70% 83,80% 87,26% 88,41% 82,04% 66,00%
Kassalikviditet -% -% 1 884,21% 2 748,28% 4 685,00% 1 826,67% 3 753,57% 3 824,00% 597,08% 253,19%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...