Visa allt om Leken AB
Visa allt om Leken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 250 1 665 3 162 1 892 752 67 24 86 293 551
Övrig omsättning 265 352 125 240 5 2 - 163 30 110
Rörelseresultat (EBIT) 1 118 -416 447 795 -54 -76 -67 84 -80 267
Resultat efter finansnetto 1 004 -636 308 709 -87 -79 -65 89 -90 264
Årets resultat 157 16 0 280 -71 0 0 70 3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 993 1 697 3 097 1 025 517 69 116 161 486 763
Omsättningstillgångar 1 594 2 105 1 429 1 643 1 101 382 363 409 218 179
Tillgångar 4 587 3 803 4 526 2 669 1 617 451 479 570 704 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 397 381 381 101 172 172 173 103 100
Obeskattade reserver 802 0 658 351 0 16 96 161 168 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 482 324 366 328 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 749 3 082 3 121 1 609 1 516 263 211 237 433 579
Skulder och eget kapital 4 587 3 803 4 526 2 669 1 617 451 479 570 704 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 146 253 152 - - 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 61 35 - - 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 515 2 017 3 287 2 132 757 69 24 249 323 661
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 250 1 665 3 162 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 184 316 220 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 550 267 776 951 30 -29 -22 84 85 297
Nettoomsättningförändring 215,32% -47,34% 67,12% 151,60% 1 022,39% 179,17% -72,09% -70,65% -46,82% -%
Du Pont-modellen 24,37% -10,94% 9,92% 29,79% -3,34% -16,85% -13,78% 15,79% -11,36% 28,34%
Vinstmarginal 21,30% -24,98% 14,20% 42,02% -7,18% -113,43% -275,00% 104,65% -27,30% 48,46%
Bruttovinstmarginal 41,31% 50,87% 57,31% 64,01% 35,77% 34,33% 79,17% 98,84% 72,35% 78,40%
Rörelsekapital/omsättning -2,95% -58,68% -53,51% 1,80% -55,19% 177,61% 633,33% 200,00% -73,38% -72,60%
Soliditet 25,74% 10,44% 19,13% 23,97% 6,25% 40,75% 50,34% 50,69% 31,81% 30,72%
Kassalikviditet 40,14% 17,33% 15,48% 44,56% 17,28% 15,21% 172,04% 172,57% 50,35% 30,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...