Visa allt om Leken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 250 1 665 3 162 1 892 752 67 24 86 293 551
Övrig omsättning 265 352 125 240 5 2 - 163 30 110
Rörelseresultat (EBIT) 1 118 -416 447 795 -54 -76 -67 84 -80 267
Resultat efter finansnetto 1 004 -636 308 709 -87 -79 -65 89 -90 264
Årets resultat 157 16 0 280 -71 0 0 70 3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 993 1 697 3 097 1 025 517 69 116 161 486 763
Omsättningstillgångar 1 594 2 105 1 429 1 643 1 101 382 363 409 218 179
Tillgångar 4 587 3 803 4 526 2 669 1 617 451 479 570 704 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 397 381 381 101 172 172 173 103 100
Obeskattade reserver 802 0 658 351 0 16 96 161 168 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 482 324 366 328 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 749 3 082 3 121 1 609 1 516 263 211 237 433 579
Skulder och eget kapital 4 587 3 803 4 526 2 669 1 617 451 479 570 704 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 146 253 152 - - 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 61 35 - - 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 515 2 017 3 287 2 132 757 69 24 249 323 661
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 250 1 665 3 162 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 184 316 220 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 550 267 776 951 30 -29 -22 84 85 297
Nettoomsättningförändring 215,32% -47,34% 67,12% 151,60% 1 022,39% 179,17% -72,09% -70,65% -46,82% -%
Du Pont-modellen 24,37% -10,94% 9,92% 29,79% -3,34% -16,85% -13,78% 15,79% -11,36% 28,34%
Vinstmarginal 21,30% -24,98% 14,20% 42,02% -7,18% -113,43% -275,00% 104,65% -27,30% 48,46%
Bruttovinstmarginal 41,31% 50,87% 57,31% 64,01% 35,77% 34,33% 79,17% 98,84% 72,35% 78,40%
Rörelsekapital/omsättning -2,95% -58,68% -53,51% 1,80% -55,19% 177,61% 633,33% 200,00% -73,38% -72,60%
Soliditet 25,74% 10,44% 19,13% 23,97% 6,25% 40,75% 50,34% 50,69% 31,81% 30,72%
Kassalikviditet 40,14% 17,33% 15,48% 44,56% 17,28% 15,21% 172,04% 172,57% 50,35% 30,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...