Visa allt om Svenska Hus i Tuve AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 304 1 295 1 355 1 300 1 283 1 141 1 145 1 112 812 936
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 773 720 860 734 814 742 702 782 456 766
Resultat efter finansnetto 609 459 681 452 487 432 343 404 118 426
Årets resultat 140 289 362 931 845 264 341 404 118 296
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 240 11 353 11 154 10 978 10 387 9 934 10 020 10 106 10 192 10 186
Omsättningstillgångar 25 22 60 1 400 129 5 5 5 26 36
Tillgångar 11 264 11 375 11 213 12 377 10 516 9 939 10 025 10 111 10 217 10 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 353 213 703 3 341 2 411 1 566 1 302 962 558 440
Obeskattade reserver 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 900 860 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 580 8 580 8 580 8 559 6 994 7 144 7 200 7 275 7 350 7 425
Kortfristiga skulder 1 408 1 698 1 906 454 1 088 1 230 1 523 1 875 2 310 2 357
Skulder och eget kapital 11 264 11 375 11 213 12 377 10 516 9 939 10 025 10 111 10 217 10 222
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 304 1 295 1 355 1 300 1 283 1 141 1 145 1 112 812 936
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 975 897 960 829 903 828 788 868 541 851
Nettoomsättningförändring 0,69% -4,43% 4,23% 1,33% 12,45% -0,35% 2,97% 36,95% -13,25% -%
Du Pont-modellen 6,86% 6,33% 7,71% 5,96% 7,75% 7,48% 7,00% 7,74% 4,46% 7,49%
Vinstmarginal 59,28% 55,60% 63,76% 56,77% 63,52% 65,12% 61,31% 70,41% 56,16% 81,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -106,06% -129,42% -136,24% 72,77% -74,75% -107,36% -132,58% -168,17% -281,28% -247,97%
Soliditet 3,30% 2,04% 6,44% 27,14% 23,10% 15,76% 12,99% 9,51% 5,46% 4,30%
Kassalikviditet 1,78% 1,30% 3,15% 308,37% 11,86% 0,41% 0,33% 0,27% 1,13% 1,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...