Visa allt om CASL Fastigheter AB
Visa allt om CASL Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -2 -3 -11 -4 -4 -3 -4 -3
Resultat efter finansnetto -1 -1 -2 -3 -10 -4 -4 -1 -2 -3
Årets resultat -1 -1 -2 -3 -10 -4 -4 -1 -2 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 102 103 104 106 106 105 105 105 102 100
Tillgångar 102 103 104 106 106 105 105 105 102 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 70 71 73 76 86 90 94 95 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 34 34 33 30 19 15 10 7 3
Skulder och eget kapital 102 103 104 106 106 105 105 105 102 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -2 -3 -11 -4 -4 -3 -4 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 66,67% 67,96% 68,27% 68,87% 71,70% 81,90% 85,71% 89,52% 93,14% 97,00%
Kassalikviditet 300,00% 302,94% 305,88% 321,21% 353,33% 552,63% 700,00% 1 050,00% 1 457,14% 3 333,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...