Visa allt om Önnheim Företagsresurs AB
Visa allt om Önnheim Företagsresurs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 112 138 70 0 105 0 0 0 0 80
Övrig omsättning - - - 8 - 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 123 70 8 105 8 -11 -6 -12 -48
Resultat efter finansnetto 92 124 70 5 106 8 -11 -6 -20 -48
Årets resultat 72 97 51 2 88 8 -11 -6 -20 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 25 0 0 0 0 0 0 0 98
Omsättningstillgångar 385 402 372 886 151 18 24 36 38 40
Tillgångar 403 427 372 886 151 18 24 36 38 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 200 152 211 106 18 10 21 27 47
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 231 228 219 675 44 0 14 15 10 91
Skulder och eget kapital 403 427 372 886 151 18 24 36 38 138
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Utdelning till aktieägare 0 0 50 110 0 0 0 0 0 0
Omsättning 112 138 70 8 105 8 0 0 0 80
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 80
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 93
Rörelseresultat, EBITDA 101 134 70 8 105 8 -11 -6 -12 -48
Nettoomsättningförändring -18,84% 97,14% -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 23,08% 29,04% 19,35% -% 70,20% -% -% -% -% -34,78%
Vinstmarginal 83,04% 89,86% 102,86% -% 100,95% -% -% -% -% -60,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 137,50% 126,09% 218,57% -% 101,90% -% -% -% -% -63,75%
Soliditet 42,68% 46,84% 40,86% 23,81% 70,20% 100,00% 41,67% 58,33% 71,05% 34,06%
Kassalikviditet 166,67% 176,32% 169,86% 131,26% 343,18% -% 171,43% 240,00% 380,00% 43,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...