Visa allt om Renica Group AB
Visa allt om Renica Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 0 0 38 68 0 18 78 80 143
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -24 -11 29 62 -10 5 57 65 -14
Resultat efter finansnetto 513 -9 30 77 -68 57 72 19 68 7
Årets resultat 513 -9 30 70 -80 45 63 0 47 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 265 690 104 104 104 - 104 106 108 6
Omsättningstillgångar 336 310 718 635 871 - 352 296 308 415
Tillgångar 1 601 1 000 822 740 975 - 457 402 416 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 976 463 472 442 372 - 407 354 353 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2
Kortfristiga skulder 625 537 350 298 603 - 50 48 62 113
Skulder och eget kapital 1 601 1 000 822 740 975 - 457 402 416 421
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 8 0 0 38 68 0 18 78 80 143
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 143
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 138
Rörelseresultat, EBITDA -32 -24 -11 29 62 -10 7 59 67 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -44,12% -% -100,00% -76,92% -2,50% -44,06% -%
Du Pont-modellen 37,48% -% -% 15,41% 8,92% -% 15,97% 16,67% 17,55% 2,61%
Vinstmarginal 7 500,00% -% -% 300,00% 127,94% -% 405,56% 85,90% 91,25% 7,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3 612,50% -% -% 886,84% 394,12% -% 1 677,78% 317,95% 307,50% 211,19%
Soliditet 60,96% 46,30% 57,42% 59,73% 38,15% -% 89,06% 88,06% 84,86% 72,68%
Kassalikviditet 53,76% 57,73% 205,14% 213,09% 144,44% -% 704,00% 616,67% 496,77% 367,26%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Balansräkning saknas
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...