Visa allt om Johan Kjellberg Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 703 1 515 14 815 2 629 757 679 1 11 160
Övrig omsättning - 169 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 703 -49 212 1 403 215 196 -28 -18 71
Resultat efter finansnetto -282 719 -33 255 1 423 219 196 -18 -2 87
Årets resultat -290 413 -24 -4 778 159 147 -18 -2 63
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 350 300 300 0 0 1 5 10 15
Omsättningstillgångar 1 542 1 687 1 009 1 129 2 513 644 507 300 454 850
Tillgångar 1 601 2 037 1 309 1 429 2 513 644 508 305 464 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 1 208 795 819 1 023 345 286 259 367 459
Obeskattade reserver 679 679 495 504 360 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 103 150 18 105 1 130 299 223 46 97 407
Skulder och eget kapital 1 601 2 037 1 309 1 429 2 513 644 508 305 464 866
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 700 250 100 0 0 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 332 674 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 111 166 - 0 226 85 76 0 0 5
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 200 100 100 120 90 89
Omsättning 703 1 684 14 815 2 629 757 679 1 11 160
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 703 1 515 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 689 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 12 703 -49 212 1 403 216 199 -23 -13 76
Nettoomsättningförändring -53,60% 10 721,43% -98,28% -69,00% 247,29% 11,49% 67 800,00% -90,91% -93,12% -%
Du Pont-modellen 1,12% 35,74% -2,29% 17,84% 56,63% 34,01% 38,58% -6,23% -0,43% 10,05%
Vinstmarginal 2,56% 48,05% -214,29% 31,29% 54,13% 28,93% 28,87% -1 900,00% -18,18% 54,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 204,69% 101,45% 7 078,57% 125,64% 52,61% 45,57% 41,83% 25 400,00% 3 245,45% 276,88%
Soliditet 84,17% 85,30% 90,23% 83,31% 51,27% 53,57% 56,30% 84,92% 79,09% 53,00%
Kassalikviditet 1 497,09% 1 124,67% 5 605,56% 1 075,24% 222,39% 215,38% 227,35% 652,17% 468,04% 208,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...