Visa allt om Eketånga Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3 255
Rörelseresultat (EBIT) -13 -13 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 3 242
Resultat efter finansnetto 243 104 3 090 109 2 085 79 142 148 127 3 253
Årets resultat 200 78 3 058 81 2 062 58 105 106 91 3 253
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 624 4 729 4 187 2 769 2 769 2 850 2 850 3 018 3 176 3 176
Omsättningstillgångar 1 627 1 601 2 448 1 805 2 119 313 467 365 406 690
Tillgångar 6 251 6 330 6 635 4 574 4 888 3 163 3 317 3 383 3 581 3 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 981 6 281 6 603 4 545 4 865 3 102 3 245 3 339 3 384 3 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 269 48 32 28 23 60 73 44 198 513
Skulder och eget kapital 6 251 6 330 6 635 4 574 4 888 3 163 3 317 3 383 3 581 3 866
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 500 400 400 400 300 200 200 150 60
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 255
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -13 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 3 242
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,68% 99,23% 99,52% 99,37% 99,53% 98,07% 97,83% 98,70% 94,50% 86,73%
Kassalikviditet 604,83% 3 335,42% 7 650,00% 6 446,43% 9 213,04% 521,67% 639,73% 829,55% 205,05% 134,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...