Visa allt om Familjen Alveheim AB
Visa allt om Familjen Alveheim AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 105 0 0 279 830 1 627 2 045 3 175 4 729 3 698
Övrig omsättning - 21 - 37 13 50 2 104 7 16 6
Rörelseresultat (EBIT) 82 15 -157 -408 -409 -400 1 969 -728 -229 -492
Resultat efter finansnetto 33 -35 -207 -454 -466 -444 1 815 -1 066 -498 -687
Årets resultat 33 -35 -207 -454 -466 -444 1 815 -1 066 -498 -587
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 105 172 105 607 4 836 5 087 5 329
Omsättningstillgångar 47 25 36 34 464 1 445 6 292 663 492 828
Tillgångar 47 25 36 139 636 1 550 6 899 5 498 5 580 6 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 118 -1 151 -1 116 -909 -455 11 455 -1 360 -295 204
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 820 943 910 820 784 1 079 1 131 5 017 4 869 4 899
Kortfristiga skulder 345 233 243 229 308 462 5 312 1 842 1 006 1 055
Skulder och eget kapital 47 25 36 139 636 1 550 6 899 5 498 5 580 6 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 28 - - 101 50 69 243 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 289 656 883 661 1 075 1 605 1 773
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 9 68 246 292 191 419 723 651
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 21 0 316 843 1 677 4 149 3 182 4 745 3 704
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 3 5 3 5 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 279 277 325 682 635 591 462
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 36 361 302 255 248 309 303 290
Rörelseresultat, EBITDA 82 15 -157 -408 -392 -398 1 974 -476 23 -241
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -66,39% -48,99% -20,44% -35,59% -32,86% 27,88% -%
Du Pont-modellen 174,47% -% -% -290,65% -64,31% -25,81% 28,54% -13,24% -4,10% -7,99%
Vinstmarginal 78,10% -% -% -144,80% -49,28% -24,59% 96,28% -22,93% -4,84% -13,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 66,67% 71,20% 65,03% 53,15% 52,85% 62,74% 69,47%
Rörelsekapital/omsättning -283,81% -% -% -69,89% 18,80% 60,42% 47,92% -37,13% -10,87% -6,14%
Soliditet -2 378,72% -4 604,00% -3 100,00% -653,96% -71,54% 0,71% 6,60% -24,74% -5,29% 3,31%
Kassalikviditet 13,62% 10,73% 14,81% 14,85% 150,65% 312,77% 118,45% 35,99% 48,91% 78,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...