Visa allt om OSM Group AB
Visa allt om OSM Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 3 555 349 35 668 8 263 12 022 12 954 12 030 12 000 12 000 18 084
Rörelseresultat (EBIT) 2 721 295 -553 245 3 409 9 684 3 159 6 933 8 486 10 892
Resultat efter finansnetto 2 724 -236 813 -78 065 42 747 85 411 71 342 40 094 37 161 2 981 -2 348
Årets resultat -26 -237 113 -78 065 42 670 84 499 68 790 40 278 37 113 2 138 -1 713
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 214 710 214 710 215 210 215 225 227 946 226 329 225 969 225 869
Omsättningstillgångar 317 979 308 846 107 927 227 783 165 705 72 972 39 976 68 434 38 408 4 416
Tillgångar 318 079 308 946 322 636 442 493 380 915 288 197 267 922 294 763 264 377 230 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 782 10 808 65 494 143 555 189 974 163 576 144 785 150 018 113 029 113 059
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000
Kortfristiga skulder 307 297 298 138 257 143 298 938 190 941 124 621 123 137 44 745 51 348 17 226
Skulder och eget kapital 318 079 308 946 322 636 442 493 380 915 288 197 267 922 294 763 264 377 230 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 1 861 3 947
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 393 - 1 470 342 4 271 1 472 5 441 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 130 - 672 2 098 2 421 952 1 680 0 652 1 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 88 874 55 546 44 437 44 0 0
Omsättning 5 372 349 35 668 8 263 12 022 12 954 12 030 12 000 12 000 18 084
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 3 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 817 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 - 2 141 2 030 2 287 1 421 3 561 2 203 2 543 4 637
Rörelseresultat, EBITDA 2 721 295 -553 245 3 409 9 684 3 159 6 933 8 486 10 892
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,86% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 149,92% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 587,89% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 3,39% 3,50% 20,30% 32,44% 49,87% 56,76% 54,04% 50,89% 42,75% 49,10%
Kassalikviditet 103,48% 103,59% 41,97% 76,20% 86,78% 58,56% 32,46% 152,94% 74,80% 25,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...