Visa allt om Jarner Vision AB
Visa allt om Jarner Vision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 7 196 13 317 13 243 12 438 12 509
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 0 -2 435 2 371 2 529 2 684 2 611
Resultat efter finansnetto -1 0 0 0 4 557 2 374 2 536 2 752 2 652
Årets resultat -1 0 0 0 4 1 450 1 729 1 844 1 436 1 902
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 7 15 123 176
Omsättningstillgångar 120 121 121 121 204 2 285 5 954 6 115 5 935 5 798
Tillgångar 120 121 121 121 204 2 285 5 961 6 130 6 058 5 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 121 121 121 190 186 1 609 2 000 1 756 2 220
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 429 1 429 1 429 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 15 2 099 2 923 2 700 2 873 3 034
Skulder och eget kapital 120 121 121 121 204 2 285 5 961 6 130 6 058 5 974
Löner & utdelning (tkr)
2016-09 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 559 760 802 940 1 133
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 124 124 126 220
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 2 234 3 977 3 788 3 617 3 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 1 235 2 092 2 201 2 081 2 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 69 0 1 400 1 700 1 600 1 900
Omsättning 0 0 0 0 0 7 196 13 317 13 243 12 438 12 509
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 8 11 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 900 1 211 1 204 1 131 1 251
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 511 635 631 629 719
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 0 -2 442 2 378 2 585 2 737 2 686
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -45,96% 0,56% 6,47% -0,57% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 24,38% 39,84% 41,37% 45,43% 44,49%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 7,74% 17,83% 19,15% 22,13% 21,25%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 95,69% 96,12% 97,89% 96,17% 92,51%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 2,58% 22,76% 25,79% 24,62% 22,10%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,14% 8,14% 44,66% 49,81% 45,97% 45,84%
Kassalikviditet -% -% -% -% 1 360,00% 108,86% 203,69% 226,48% 206,58% 191,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...