Visa allt om Jarner Vision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 7 196 13 317 13 243 12 438 12 509 13 324
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -2 435 2 371 2 529 2 684 2 611 3 106
Resultat efter finansnetto 0 0 0 4 557 2 374 2 536 2 752 2 652 3 127
Årets resultat 0 0 0 4 1 450 1 729 1 844 1 436 1 902 1 728
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 7 15 123 176 184
Omsättningstillgångar 121 121 121 204 2 285 5 954 6 115 5 935 5 798 4 985
Tillgångar 121 121 121 204 2 285 5 961 6 130 6 058 5 974 5 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 121 121 190 186 1 609 2 000 1 756 2 220 1 747
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 429 1 429 1 429 720 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 15 2 099 2 923 2 700 2 873 3 034 2 702
Skulder och eget kapital 121 121 121 204 2 285 5 961 6 130 6 058 5 974 5 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 559 760 802 940 1 133 968
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 124 124 126 220 36
Löner till övriga anställda - 0 0 0 2 234 3 977 3 788 3 617 3 744 4 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 1 235 2 092 2 201 2 081 2 123 2 249
Utdelning till aktieägare 0 0 0 69 0 1 400 1 700 1 600 1 900 1 400
Omsättning 0 0 0 0 7 196 13 317 13 243 12 438 12 509 13 324
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 8 11 11 11 10 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 900 1 211 1 204 1 131 1 251 1 025
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 511 635 631 629 719 594
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -2 442 2 378 2 585 2 737 2 686 3 185
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -45,96% 0,56% 6,47% -0,57% -6,12% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 24,38% 39,84% 41,37% 45,43% 44,49% 60,51%
Vinstmarginal -% -% -% -% 7,74% 17,83% 19,15% 22,13% 21,25% 23,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 95,69% 96,12% 97,89% 96,17% 92,51% 93,19%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 2,58% 22,76% 25,79% 24,62% 22,10% 17,13%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 93,14% 8,14% 44,66% 49,81% 45,97% 45,84% 43,83%
Kassalikviditet -% -% -% 1 360,00% 108,86% 203,69% 226,48% 206,58% 191,10% 184,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...