Visa allt om Lubitas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 435 393 933 659 851 634 543 646 379 227
Övrig omsättning - - - 73 69 - - 7 6 1
Rörelseresultat (EBIT) -93 -127 143 133 169 66 127 218 35 -94
Resultat efter finansnetto -95 -127 142 134 168 67 140 213 20 -72
Årets resultat -95 -90 75 97 126 33 116 197 20 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 15 24 21
Omsättningstillgångar 276 325 631 571 479 400 494 491 246 166
Tillgångar 276 325 631 571 480 403 500 506 270 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 266 481 441 374 268 391 275 78 58
Obeskattade reserver 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 60 113 131 106 135 109 231 192 129
Skulder och eget kapital 276 325 631 571 480 403 500 506 270 186
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0
Omsättning 435 393 933 732 920 634 543 653 385 228
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -93 -127 143 133 171 69 136 227 43 -87
Nettoomsättningförändring 10,69% -57,88% 41,58% -22,56% 34,23% 16,76% -15,94% 70,45% 66,96% -%
Du Pont-modellen -33,33% -38,46% 22,82% 23,47% 35,42% 16,87% 28,00% 43,08% 12,96% -38,71%
Vinstmarginal -21,15% -31,81% 15,43% 20,33% 19,98% 10,73% 25,78% 33,75% 9,23% -31,72%
Bruttovinstmarginal 34,71% 44,53% 54,98% 56,45% 46,06% 54,42% 57,46% 57,74% 48,55% 32,16%
Rörelsekapital/omsättning 45,98% 67,43% 55,52% 66,77% 43,83% 41,80% 70,90% 40,25% 14,25% 16,30%
Soliditet 72,46% 81,85% 80,55% 77,23% 77,92% 66,50% 78,20% 54,35% 28,89% 31,18%
Kassalikviditet 219,74% 308,33% 488,50% 375,57% 357,55% 136,30% 298,17% 127,27% 83,33% 122,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...