Visa allt om Lubitas AB
Visa allt om Lubitas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 345 435 393 933 659 851 634 543 646 379
Övrig omsättning - - - - 73 69 - - 7 6
Rörelseresultat (EBIT) -131 -93 -127 143 133 169 66 127 218 35
Resultat efter finansnetto -131 -95 -127 142 134 168 67 140 213 20
Årets resultat -131 -95 -90 75 97 126 33 116 197 20
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 6 15 24
Omsättningstillgångar 229 276 325 631 571 479 400 494 491 246
Tillgångar 229 276 325 631 571 480 403 500 506 270
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 200 266 481 441 374 268 391 275 78
Obeskattade reserver 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 76 60 113 131 106 135 109 231 192
Skulder och eget kapital 229 276 325 631 571 480 403 500 506 270
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 30 0 0 0 0
Omsättning 345 435 393 933 732 920 634 543 653 385
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -131 -93 -127 143 133 171 69 136 227 43
Nettoomsättningförändring -20,69% 10,69% -57,88% 41,58% -22,56% 34,23% 16,76% -15,94% 70,45% -%
Du Pont-modellen -57,21% -33,33% -38,46% 22,82% 23,47% 35,42% 16,87% 28,00% 43,08% 12,96%
Vinstmarginal -37,97% -21,15% -31,81% 15,43% 20,33% 19,98% 10,73% 25,78% 33,75% 9,23%
Bruttovinstmarginal 32,46% 34,71% 44,53% 54,98% 56,45% 46,06% 54,42% 57,46% 57,74% 48,55%
Rörelsekapital/omsättning 25,80% 45,98% 67,43% 55,52% 66,77% 43,83% 41,80% 70,90% 40,25% 14,25%
Soliditet 38,86% 72,46% 81,85% 80,55% 77,23% 77,92% 66,50% 78,20% 54,35% 28,89%
Kassalikviditet 87,14% 219,74% 308,33% 488,50% 375,57% 357,55% 136,30% 298,17% 127,27% 83,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...