Visa allt om Stjärnhimlen Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -7 -5 -8 -7 -8 -10 -10 -14 -10
Resultat efter finansnetto 27 137 16 828 16 846 15 390 20 641 31 726 28 216 22 905 23 168 23 356
Årets resultat 27 137 16 828 16 846 15 390 20 641 31 726 28 216 22 905 23 168 23 356
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 539 220 267 220 267 174 052 174 052 148 989 148 989 145 089 133 662 92 993
Omsättningstillgångar 1 632 22 462 5 634 16 308 23 681 6 528 37 21 811 17 545 21 558
Tillgångar 256 172 242 729 225 902 190 360 197 733 155 518 149 026 166 900 151 207 114 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 164 224 028 207 199 190 353 174 963 154 322 122 596 94 380 71 475 48 307
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 20 000 60 000 70 000 50 000
Kortfristiga skulder 5 007 18 702 18 702 7 22 770 1 196 6 430 12 520 9 732 16 244
Skulder och eget kapital 256 172 242 729 225 902 190 360 197 733 155 518 149 026 166 900 151 207 114 550
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -36 -7 -5 -8 -7 -8 -10 -10 -14 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,05% 92,30% 91,72% 100,00% 88,48% 99,23% 82,26% 56,55% 47,27% 42,17%
Kassalikviditet 32,59% 120,10% 30,13% 232 971,43% 104,00% 545,82% 0,58% 174,21% 180,28% 132,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...