Visa allt om Ove L Jonasson AB
Visa allt om Ove L Jonasson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -5 0 -6 0 0 0 0 8 0
Resultat efter finansnetto 0 1 995 0 -6 891 -4 -12 -27 -31 -40
Årets resultat 0 1 995 0 -6 891 -4 14 14 69 -40
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 902 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988
Omsättningstillgångar 99 2 000 0 0 0 0 0 3 0 3
Tillgångar 5 001 3 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 991 1 988 1 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 509 3 009 1 014 1 014 1 020 129 134 120 106 37
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 106 106 106 106 988 988 1 176 1 364 1 551
Kortfristiga skulder 2 392 873 868 868 862 870 866 695 519 403
Skulder och eget kapital 5 001 3 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 988 1 991 1 988 1 991
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -5 0 -6 0 0 0 0 8 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 50,17% 75,45% 51,01% 51,01% 51,31% 6,49% 6,74% 6,03% 5,33% 1,86%
Kassalikviditet 4,14% 229,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...