Visa allt om VERGO AB
Visa allt om VERGO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 -83 -64 -51 -50 -122 -135 -35 -201 0
Resultat efter finansnetto 1 296 -758 -633 842 316 -82 268 668 17 770 0
Årets resultat 926 -1 098 -639 653 221 -202 -52 369 17 770 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 250 3 385 1 850 700 615 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 15 847 12 690 15 910 18 435 17 937 18 206 18 852 18 729 18 015 100
Tillgångar 17 097 16 075 17 760 19 135 18 552 18 206 18 852 18 729 18 015 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 631 15 281 16 939 18 148 17 652 17 431 18 187 18 239 17 870 100
Obeskattade reserver 0 395 555 555 450 397 330 160 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 465 399 266 432 451 378 335 330 145 0
Skulder och eget kapital 17 097 16 075 17 760 19 135 18 552 18 206 18 852 18 729 18 015 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 576 560 570 156 0 554 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -26 -83 -64 -51 -50 -122 -135 -35 -201 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,43% 96,98% 97,68% 96,98% 96,94% 97,35% 97,73% 98,00% 99,20% 100,00%
Kassalikviditet 1 081,71% 3 180,45% 5 981,20% 4 267,36% 3 977,16% 4 816,40% 5 627,46% 5 675,45% 12 424,14% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...