Visa allt om AGB Shipping AB
Visa allt om AGB Shipping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 120 0 183 143 371 158 180 207 216
Övrig omsättning - - 100 - 100 - - - 553 -
Rörelseresultat (EBIT) -49 41 55 16 19 179 -244 -125 145 -92
Resultat efter finansnetto -48 41 58 58 19 171 -249 -141 125 -107
Årets resultat -48 41 58 58 19 171 -249 -141 117 -108
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 92 107 152 169 145 236 322 392 568
Omsättningstillgångar 129 166 143 93 137 292 55 117 215 169
Tillgångar 187 258 250 245 305 437 291 439 608 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 228 217 209 151 242 71 80 221 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 149 203 257 335
Kortfristiga skulder 7 30 33 36 154 195 72 156 130 298
Skulder och eget kapital 187 258 250 245 305 437 291 439 608 737
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 2 10 20 19 20 25 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 120 100 183 243 371 158 180 760 216
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 120 - 183 143 371 158 180 207 216
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 - 2 10 20 24 26 31 9
Rörelseresultat, EBITDA -35 55 69 34 37 265 -158 -39 228 67
Nettoomsättningförändring -97,50% -% -100,00% 27,97% -61,46% 134,81% -12,22% -13,04% -4,17% -%
Du Pont-modellen -25,13% 15,89% -% 23,67% 6,56% 40,96% -83,85% -28,25% 23,85% -12,48%
Vinstmarginal -1 566,67% 34,17% -% 31,69% 13,99% 48,25% -154,43% -68,89% 70,05% -42,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 91,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 066,67% 113,33% -% 31,15% -11,89% 26,15% -10,76% -21,67% 41,06% -59,72%
Soliditet 96,26% 88,37% 86,80% 85,31% 49,51% 55,38% 24,40% 18,22% 36,35% 14,11%
Kassalikviditet 1 842,86% 553,33% 433,33% 258,33% 88,96% 149,74% 76,39% 67,31% 156,15% 53,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...