Visa allt om AGB Shipping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 *
Nettoomsättning 120 0 183 143 371 158 180 207 216 207
Övrig omsättning - 100 - 100 - - - 553 - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 55 16 19 179 -244 -125 145 -92 54
Resultat efter finansnetto 41 58 58 19 171 -249 -141 125 -107 51
Årets resultat 41 58 58 19 171 -249 -141 117 -108 38
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 107 152 169 145 236 322 392 568 256
Omsättningstillgångar 166 143 93 137 292 55 117 215 169 99
Tillgångar 258 250 245 305 437 291 439 608 737 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 217 209 151 242 71 80 221 104 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 149 203 257 335 0
Kortfristiga skulder 30 33 36 154 195 72 156 130 298 213
Skulder och eget kapital 258 250 245 305 437 291 439 608 737 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 2 10 20 19 20 25 9 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 120 100 183 243 371 158 180 760 216 207
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 120 - 183 143 371 158 180 207 216 207
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 - 2 10 20 24 26 31 9 3
Rörelseresultat, EBITDA 55 69 34 37 265 -158 -39 228 67 87
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 27,97% -61,46% 134,81% -12,22% -13,04% -4,17% 4,35% -%
Du Pont-modellen 15,89% -% 23,67% 6,56% 40,96% -83,85% -28,25% 23,85% -12,48% 15,21%
Vinstmarginal 34,17% -% 31,69% 13,99% 48,25% -154,43% -68,89% 70,05% -42,59% 26,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 91,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 113,33% -% 31,15% -11,89% 26,15% -10,76% -21,67% 41,06% -59,72% -55,07%
Soliditet 88,37% 86,80% 85,31% 49,51% 55,38% 24,40% 18,22% 36,35% 14,11% 57,85%
Kassalikviditet 553,33% 433,33% 258,33% 88,96% 149,74% 76,39% 67,31% 156,15% 53,69% 41,31%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-08: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...