Visa allt om FuYing AB
Visa allt om FuYing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 30 44 151 440 461 139 1 576 336 921 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) -12 -18 11 71 72 27 10 98 253 -17
Resultat efter finansnetto -12 -7 12 71 70 48 10 98 252 -19
Årets resultat -12 1 8 47 51 35 8 70 249 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 228 91 41 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 137 103 302 303 305 395 440 294 240 0
Tillgångar 319 331 394 344 305 395 440 294 240 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 311 310 302 254 203 168 170 100 -49
Obeskattade reserver 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 20 59 35 51 191 272 124 140 49
Skulder och eget kapital 319 331 394 344 305 395 440 294 240 0
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 44 151 440 461 139 1 576 336 921 17
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 0 21 78 72 27 10 98 253 -17
Nettoomsättningförändring -31,82% -70,86% -65,68% -4,56% 231,65% -91,18% 369,05% -63,52% -% -%
Du Pont-modellen -3,45% -2,42% 3,05% 20,64% 23,61% 12,66% 2,27% 33,67% 105,42% -%
Vinstmarginal -36,67% -18,18% 7,95% 16,14% 15,62% 35,97% 0,63% 29,46% 27,47% -%
Bruttovinstmarginal 66,67% 43,18% 29,14% 22,05% 19,52% 32,37% 7,99% 34,52% 29,64% -%
Rörelsekapital/omsättning 390,00% 188,64% 160,93% 60,91% 55,10% 146,76% 10,66% 50,60% 10,86% -%
Soliditet 93,73% 93,96% 80,26% 89,29% 83,28% 51,39% 38,18% 57,82% 41,67% -%
Kassalikviditet 685,00% 515,00% 511,86% 865,71% 598,04% 206,81% 161,76% 237,10% 171,43% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...