Visa allt om Rosersbergs Exploaterings AB
Visa allt om Rosersbergs Exploaterings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 273 33 232 15 124 20 605 30 737 53 858 20 763 4 150 0 0
Övrig omsättning 357 457 158 8 68 405 89 111 10 239 9 183
Rörelseresultat (EBIT) -120 4 322 -1 286 -2 019 2 586 -959 5 564 537 10 131 9 134
Resultat efter finansnetto -1 021 2 414 -3 722 -4 972 769 -2 067 4 451 -489 9 508 8 879
Årets resultat 4 1 410 -673 -2 657 370 221 2 205 30 5 070 4 795
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 350 651 359 972 347 775 289 011 243 690 280 208 175 021 116 660 95 029 71 116
Tillgångar 350 701 360 022 347 825 289 061 243 741 280 208 175 021 116 660 95 029 71 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 781 33 854 32 444 32 481 32 448 32 078 31 857 29 652 29 623 24 553
Obeskattade reserver 820 1 600 1 000 3 870 5 270 5 050 7 350 6 100 6 750 4 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 637 56 695 70 591 73 300 51 500 73 500 40 500 0 10 500 25 200
Kortfristiga skulder 286 462 267 873 243 790 179 410 154 522 169 580 95 314 80 908 48 157 17 014
Skulder och eget kapital 350 701 360 022 347 825 289 061 243 741 280 208 175 021 116 660 95 029 71 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 630 33 689 15 282 20 613 30 805 54 263 20 852 4 261 10 239 9 183
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -120 4 322 -1 286 -2 019 2 586 -959 5 564 537 10 131 9 134
Nettoomsättningförändring -81,12% 119,73% -26,60% -32,96% -42,93% 159,39% 400,31% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,03% 1,20% -0,37% -0,70% 1,07% -0,32% 3,22% 0,77% -% -%
Vinstmarginal -1,90% 13,01% -8,50% -9,80% 8,49% -1,69% 27,14% 21,76% -% -%
Bruttovinstmarginal 11,38% 15,40% -1,20% 100,00% 100,00% 0,01% 33,57% 21,54% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 023,26% 277,14% 687,55% 531,91% 290,10% 205,41% 383,89% 861,49% -% -%
Soliditet 9,81% 9,75% 9,55% 12,22% 14,91% 12,78% 21,30% 29,18% 36,29% 38,93%
Kassalikviditet 20,79% 26,31% 29,06% 31,39% 29,23% 46,13% 37,23% 29,63% 44,25% 79,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...