Visa allt om Göran i Orsa AB
Visa allt om Göran i Orsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -6 -4 -5 -5 -4 0 -5 -6 -3
Resultat efter finansnetto 1 493 -7 326 -32 -51 -71 -76 -83 -92 -89
Årets resultat 1 493 343 326 68 -51 -71 -76 -83 -92 -89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 775 1 775 1 775 2 475 2 475 2 475 2 475 1 775 1 775 1 775
Omsättningstillgångar 569 0 0 0 0 1 0 0 1 8
Tillgångar 2 344 1 775 1 775 2 475 2 475 2 476 2 475 1 775 1 776 1 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 139 846 503 177 109 100 100 99 182 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 0 0 81 137 473 809 525 725 925
Kortfristiga skulder 5 929 1 272 2 217 2 229 1 903 1 566 1 152 869 584
Skulder och eget kapital 2 344 1 775 1 775 2 475 2 475 2 476 2 475 1 775 1 776 1 783
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -6 -4 -5 -5 -4 0 -5 -6 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,25% 47,66% 28,34% 7,15% 4,40% 4,04% 4,04% 5,58% 10,25% 15,37%
Kassalikviditet 11 380,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,12% 1,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...