Visa allt om Maxos food AB
Visa allt om Maxos food AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 631 9 738 8 936 7 970 8 836 8 105 11 432 11 597 9 283
Övrig omsättning 223 3 274 49 183 660 108 - 55 - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 712 444 -128 94 146 207 21 529 464
Resultat efter finansnetto 28 703 419 -147 51 29 48 -181 308 358
Årets resultat 124 408 357 -152 35 21 48 -181 308 358
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 63 145 220 342 242 600 901 1 261
Omsättningstillgångar 718 1 397 2 648 2 315 2 667 2 439 1 765 1 987 2 101 2 055
Tillgångar 718 1 397 2 711 2 460 2 887 2 781 2 006 2 587 3 002 3 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 436 662 404 46 438 403 382 334 515 432
Obeskattade reserver 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 59 74 144 560 903 1 277
Kortfristiga skulder 101 555 2 307 2 413 2 389 2 304 1 479 1 693 1 584 1 608
Skulder och eget kapital 718 1 397 2 711 2 460 2 887 2 781 2 006 2 587 3 002 3 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 335 235 278 310 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 69 829 1 567 1 864 1 201 1 261 915 1 116 1 454 843
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 336 621 646 441 527 275 481 628 369
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 300 0 0 0 0 0
Omsättning 223 3 905 9 787 9 119 8 630 8 944 8 105 11 487 11 597 9 283
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 6 7 6 6 6 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 210 1 623 1 277 1 328 1 473 1 351 2 286 1 933 1 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 91 389 380 359 276 355 241 396 413 258
Rörelseresultat, EBITDA 32 718 486 -34 216 277 566 431 903 847
Nettoomsättningförändring -100,00% -93,52% 8,97% 12,12% -9,80% 9,02% -29,10% -1,42% 24,93% -%
Du Pont-modellen -% 51,04% 16,41% -5,04% 3,29% 5,25% 11,17% 1,16% 17,65% 14,45%
Vinstmarginal -% 113,00% 4,57% -1,39% 1,19% 1,65% 2,76% 0,26% 4,57% 5,16%
Bruttovinstmarginal -% -90,97% 61,20% 61,35% 58,21% 63,80% 64,85% 60,06% 60,80% 62,14%
Rörelsekapital/omsättning -% 133,44% 3,50% -1,10% 3,49% 1,53% 3,53% 2,57% 4,46% 4,82%
Soliditet 80,28% 57,44% 14,90% 1,87% 15,17% 14,49% 19,04% 12,91% 17,16% 13,03%
Kassalikviditet 710,89% 251,71% 73,21% 55,57% 71,66% 54,38% 64,57% 66,04% 73,86% 70,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...