Visa allt om Ninas Galleri Gåvor & Interiör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 748 5 264 5 141 5 635 5 313 5 303 4 718 4 078 4 464 4 093
Övrig omsättning - 80 - - 44 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -266 478 144 177 219 347 273 303 353 585
Resultat efter finansnetto -262 455 86 97 118 354 206 200 304 503
Årets resultat -547 277 137 106 97 195 134 127 152 292
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 61 33 59 87 117 116 154 212 245
Omsättningstillgångar 2 502 2 241 2 685 2 209 2 197 2 150 1 905 1 901 1 944 1 647
Tillgångar 2 542 2 303 2 718 2 269 2 284 2 267 2 021 2 055 2 156 1 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 493 1 040 1 195 1 059 953 856 661 527 400 343
Obeskattade reserver 268 277 174 267 317 338 256 256 237 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 142 398 663
Kortfristiga skulder 1 780 986 1 349 943 1 014 1 073 1 104 1 130 1 121 739
Skulder och eget kapital 2 542 2 303 2 718 2 269 2 284 2 267 2 021 2 055 2 156 1 892
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 460 435 452 406 433 328 375 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 887 986 646 642 650 564 393 347 340 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 988 157 405 521 389 370 338 330 311 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 748 5 344 5 141 5 635 5 357 5 303 4 718 4 078 4 464 4 093
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 187 1 316 1 028 1 409 1 328 1 326 1 180 1 020 1 116 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 232 323 404 384 338 294 253 257 181
Rörelseresultat, EBITDA -245 503 170 205 248 373 311 353 401 632
Nettoomsättningförändring -9,80% 2,39% -8,77% 6,06% 0,19% 12,40% 15,69% -8,65% 9,06% -%
Du Pont-modellen -10,31% 21,75% 5,30% 7,80% 9,59% 16,98% 13,51% 14,79% 16,56% 30,97%
Vinstmarginal -5,52% 9,52% 2,80% 3,14% 4,12% 7,26% 5,79% 7,45% 8,00% 14,32%
Bruttovinstmarginal 51,75% 47,40% 54,62% 51,98% 51,61% 47,80% 47,48% 50,17% 46,44% 47,23%
Rörelsekapital/omsättning 15,21% 23,84% 25,99% 22,47% 22,27% 20,31% 16,98% 18,91% 18,44% 22,18%
Soliditet 27,62% 54,54% 48,96% 55,35% 51,95% 48,75% 42,04% 34,61% 26,47% 23,68%
Kassalikviditet 33,09% 50,20% 51,59% 47,93% 43,29% 18,73% 19,57% 22,83% 21,14% 19,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...