Visa allt om Sollentuna Business Bay AB
Visa allt om Sollentuna Business Bay AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 4 048 6 293
Övrig omsättning - - - - - - - 33 1 882 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -1 -22 -5 -15 -27 -87 1 654 71
Resultat efter finansnetto -1 0 -1 -22 -5 -15 -30 -87 1 640 252
Årets resultat -1 0 78 8 -5 -15 -30 0 464 206
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 774 1 774 1 774 1 774 1 774 1 774 1 774 1 974 500 727
Omsättningstillgångar 191 176 176 176 237 237 266 170 1 621 756
Tillgångar 1 964 1 949 1 950 1 950 2 011 2 011 2 040 2 144 2 121 1 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 622 623 623 545 537 542 556 586 786 323
Obeskattade reserver 0 0 0 102 132 132 132 132 221 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 288 1 273 1 273 1 271 1 271 1 271 1 271 1 174 725 322
Kortfristiga skulder 54 54 54 31 71 66 80 252 390 808
Skulder och eget kapital 1 964 1 949 1 950 1 950 2 011 2 011 2 040 2 144 2 121 1 483
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 209 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 493 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 259 313
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 200 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 33 5 930 6 293
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 - - 0 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 349 1 259
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 362 272
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 -1 -22 -5 -15 -27 -87 1 654 164
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -35,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 77,98% 18,27%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 40,86% 4,31%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 64,35% 59,75%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 30,41% -0,83%
Soliditet 31,67% 31,97% 31,95% 31,80% 31,54% 31,79% 32,02% 31,76% 44,56% 23,29%
Kassalikviditet 353,70% 325,93% 325,93% 567,74% 333,80% 359,09% 332,50% 67,46% 415,64% 83,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...