Visa allt om Sollentuna Business Bay AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 4 048 6 293 6 298
Övrig omsättning - - - - - - 33 1 882 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -22 -5 -15 -27 -87 1 654 71 193
Resultat efter finansnetto 0 -1 -22 -5 -15 -30 -87 1 640 252 426
Årets resultat 0 78 8 -5 -15 -30 0 464 206 1 005
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 774 1 774 1 774 1 774 1 774 1 774 1 974 500 727 819
Omsättningstillgångar 176 176 176 237 237 266 170 1 621 756 898
Tillgångar 1 949 1 950 1 950 2 011 2 011 2 040 2 144 2 121 1 483 1 717
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 623 623 545 537 542 556 586 786 323 317
Obeskattade reserver 0 0 102 132 132 132 132 221 31 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 273 1 273 1 271 1 271 1 271 1 271 1 174 725 322 466
Kortfristiga skulder 54 54 31 71 66 80 252 390 808 935
Skulder och eget kapital 1 949 1 950 1 950 2 011 2 011 2 040 2 144 2 121 1 483 1 717
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 209 182 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 493 863 961
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 259 313 378
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 200 0 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 33 5 930 6 293 6 298
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - 0 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 349 1 259 1 260
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 362 272 321
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -22 -5 -15 -27 -87 1 654 164 275
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -35,67% -0,08% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 77,98% 18,27% 25,80%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 40,86% 4,31% 7,03%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 64,35% 59,75% 58,18%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 30,41% -0,83% -0,59%
Soliditet 31,97% 31,95% 31,80% 31,54% 31,79% 32,02% 31,76% 44,56% 23,29% 18,46%
Kassalikviditet 325,93% 325,93% 567,74% 333,80% 359,09% 332,50% 67,46% 415,64% 83,54% 85,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...