Visa allt om LR Revision Närrev AB
Visa allt om LR Revision Närrev AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 832 4 788 5 148 6 180 6 153 6 078 10 279 9 020 7 830 6 816
Övrig omsättning 5 6 - 47 - 8 1 3 18 1
Rörelseresultat (EBIT) -269 -51 -216 612 476 509 1 458 1 121 993 675
Resultat efter finansnetto -275 -35 -241 651 514 531 1 542 1 174 1 008 684
Årets resultat 141 141 2 445 252 313 477 612 529 368
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 25 40 56 151 89 275 272 238 136
Omsättningstillgångar 3 487 3 865 3 986 4 424 5 089 4 876 7 299 4 997 3 911 2 971
Tillgångar 3 508 3 889 4 026 4 479 5 240 4 965 7 573 5 269 4 148 3 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 867 1 126 984 982 2 274 2 058 2 606 2 129 1 517 988
Obeskattade reserver 621 1 095 1 321 1 579 1 545 1 393 1 301 738 432 171
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 440 240 240 600 0 0 776 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 580 1 429 1 480 1 318 1 421 1 514 2 890 2 402 2 199 1 949
Skulder och eget kapital 3 508 3 889 4 026 4 479 5 240 4 965 7 573 5 269 4 148 3 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 1 216 1 533 1 441 1 369 1 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 222
Löner till övriga anställda 2 344 2 269 2 344 2 570 2 361 839 1 777 1 768 1 485 937
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 020 965 1 014 1 064 1 130 1 096 1 605 1 729 1 602 1 471
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 837 4 794 5 148 6 227 6 153 6 086 10 280 9 023 7 848 6 817
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 5 9 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 805 798 858 1 030 1 026 1 216 1 142 1 128 979 1 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 593 569 597 638 599 682 695 693 607 739
Rörelseresultat, EBITDA -266 -35 -200 640 512 552 1 555 1 225 1 087 731
Nettoomsättningförändring 0,92% -6,99% -16,70% 0,44% 1,23% -40,87% 13,96% 15,20% 14,88% -%
Du Pont-modellen -7,50% -0,57% -4,89% 14,62% 9,89% 10,72% 20,39% 22,32% 24,54% 22,01%
Vinstmarginal -5,44% -0,46% -3,83% 10,60% 8,42% 8,75% 15,02% 13,04% 13,00% 10,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,47% 50,88% 48,68% 50,26% 59,61% 55,31% 42,89% 28,77% 21,86% 14,99%
Soliditet 38,52% 50,92% 48,62% 47,91% 65,13% 62,13% 46,78% 50,49% 44,07% 35,75%
Kassalikviditet 220,70% 270,47% 269,32% 335,66% 358,13% 322,06% 252,56% 208,03% 177,85% 152,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...